Dejte do pořádku svůj vztah.

...získejte svou spokojenost navždy...

Staňte se spokojenou ženou, která se má skutečně ráda a díky tomu budete žít mnohem víc lásky ve vztahu se svým mužem, protože k Vám jeho láska konečně dorazí...

"Díky této metodě si bez námahy a s minimálním úsílím vybudujte nové základy sebelásky během pouhých 30 až 40 dnů,
budete se cítit milovaně, a to natrvalo."

 

Tato výhodná nabídka vyprší za:

Máte pocit, že jste málo milovaná?

Znáte to? Dáváte svému partnerovi lásku, ale on vám ji nevrací zpět. Děláte pro svého partnera tolik věcí, ale jakoby to stále nestačilo, aby vás miloval tak, jak byste si přála. Nebo jste nezadaná a prožíváte pocit, že ve vašem životě není nikdo, kdo by vás mohl milovat?

 

Možná to znáte. Snažíte se, jak můžete, pracujete na sobě, děláte všechno pro to, abyste jeho lásku cítila, aby vás miloval.

 

Zkusila jste už tolik věcí: upozorňovat na sebe, křičet, prosit o lásku, svádět ho nebo vyhrožovat rozchodem, ale ze strany muže jakoby nepřicházela žádná změna a nebo je vždy jen krátkodobá.

 

Stále se cítíte malo viděná a milovaná. A když dospějete k rozchodu, přejdete tu ztrátu a bolest, potkáte dalšího muže, se kterým je to po čase docela stejné. Jak je to možné? Problém je v tom, že v hloubi své mysli nevěříte, že si zasluhujete být milovaná a že zrovna Vy za to stojíte.

 

Hluboká negativní sebepřesvědčení Vám nakonec spolehlivě zopakují frustraci ve vztahu. A tak to bude stále dokola po zbytek života. Váš sen o naplněné lásce zůstane jenom tajným přáním a nic z toho nebude.

ALE NEMUSÍ TO TAK BÝT!

"Většina žen nebude ve vztahu s mužem nikdy mít pocit, že je skutečně milovaná, protože těch 

skoro 99,9% žen se nikdy nerozhodne pro skutečnou a definitivní změnu svých přesvědčení o sobě, o lásce a o mužích, která jsou uložená v podvědomé mysli."

A jak jsem to vyřešila já?

Pochopila jsem, že klíč k partnerské lásce je uvnitř mě samotné. Zjistila jsem, že moje vztahová přesvědčení a vztah k sobě a k mužům hrají klíčovou roli v tom, zda mě dovedou buď k naplnění anebo k frustraci.

Bylo by pro mě těžké připustit si, že musím přijmout zodpovědnost za svá podvědomá předsvědčení o mě samotné a o mužích. 

Musela jsem k tomu přistoupit jinak. Od podstaty. Od kořene problému. Trvalo mi roky, než jsem postupně dokázala změnit svá přesvědčení tak, abych byla ve vztahu šťastná a naplněná.

Je potřeba se změnit od základů. Ne jen řešit symptomy, ale podstatu.

Je možné změnit svou podvědomou mysl tak, aby myslela ve Váš prospěch.

 

To je totiž klíč, který mají všechny ženy, které se cítí milované! Myšlenkové vzorce a pocity frustrace se naučíme převážně během prvních 5 let života.

 

Klinické studie hypnózy opakovaně potvrzují, že tyto nezdravé základy je možné změnit. Bez úsilí a snahy.  Je to jen na Vás, zda tu změnu chcete jednou provždy.

Spolu s mým manželem jsme vytvořili hypnonahrávku, která je klíčem ke skutečné a rychlé proměně nastavení podvědomé mysli a vnitřního postoje k sobě, k mužům a lásce.

 

Mozek se dá přeprogramovat na lásku! A my vám s tím pomůžeme. Neuronové trasy svého starého "vztahového mozku" můžete změnit a rozvinout si nové, lepší, a to pomocí naší hypnomeditace.

jen 33 minut relaxace denně:

spolehlivé řešení na trvalou sebelásku

Stačí k tomu 33 minut relaxace denně. Co vy na to? Stojí váš vztah za 33 minut denně? Díky této HYPNONAHRÁVCE můžete velmi významně transformovat své myšlení a vnitřní postoj a přesvědčení o sobě.


Zvýší Vám to Vaší sebehodnotu, budete sebevědomější a budete si víc věřit při vytváření naplněného vztahu s mužem, což se výrazně odrazí i na jeho lásce k vám. Tyto nahrávky Vám pomohou změnit to, jak o sobě smýšlíte, jak se máte ráda, jak si sebe vážíte a jak si dovolujete být milovaná vaši partnerem.

Tato hypnomeditace je vhodná pro ženy v partnerském vztahu, ale i pro ženy nezadané, toužící potom, aby byly milované.

 

S námi Vám ke změně prožívání hlubšího pocitu lásky stačí cca 33 minut denně, mobil a sluchátka.

 

Při poslechu budete vedena do vědomé hypnózy, ve které je Vaše podvědomá mysl připravena přijmout změny přesvědčení o Vás, o Vaší hodnotě a získáte neotřesitelnou jistotu, že si sebe vážíte a že stojíte za to, být milovaná.

 

Změňte nastavení své mysli pomocí ověřené hypnomeditace pro naplněný pocit lásky. Stačí jenom pasivně poslouchat nahrávku. Nic víc.

Naučíte se přirozeně si důvěřovat, mít se ráda a vážit si sebe sama.
Díky tomu začnete vytvářet nový život založený na lásce.

Všechny prahneme po uzdravení, po tom, abychom byly uznány, vnímány, milovány za to, kým autenticky jsme. Díky této hypnomeditaci budete sledovat, jak vaše sebevědomí stoupá, jak se mění Vaše smýšlení o Vás, jak roste Vaše sebeláska a jak Vás partner víc a víc miluje, když využíváte sílu hypnózy k odemknutí lásky ve vztahu a ve Vašem životě. Pocit frustrace a nemilovanosti, je téměř vždy zakořeněn v pocitu sebehodnoty.

 

Tato audio nahrávka hypnózy Vám pomůže proměnit Vaše myšlení a postoj k vaší vlastní hodnotě zevnitř.  A to jednou provždy. Pomůže Vám cítit se hodnotnější, jistější sama v sobě a ve vztahu založeném na lásce, který můžete žít i Vy. Pokud jste nezadaná tato nahrávka vám pomůže objevit hlubší podstatu sebelásky a toho, že i Vy si zasloužíte mít ve svém životě muže, který vás bude milovat, tak jak si možná už dlouhou dobu přejete.

 

Nahrávka Vás zavede do hypnózy, kde s myslí připravenou přijmout změnu, ji přeprogramujete, abyste si vštípila neotřesitelnou a neochvějnou důvěru, že jste dost dobrá a zasloužíte si milovat a být milována. Důrazně doporučujeme, abyste nahrávku poslouchala alespoň 21 dní v kuse, abyste mohla plně přeprogramovat změny ve své mysli.

 

Podrobné instrukce k poslechu získate po odeslání a zaplacení objednávky.

POZOR! Běžná cena je 799 Kč, sleva 38%, nabídka platí ješte:

Hypnomeditace pro přeprogramování mysli na lásku a k proměně Vašich vzorců myšlení a chování Vám zajistí:

 • že začnete přirozeně myslet a cítit se jako spokojená žena, která má ráda sebe sama
 • změníte své nezdravé vztahové návyky a dovolíte si přiblížit se víc lásce
 • jednou provždy přeprogramujte svou mysl na lásku
 • umožníte svému partnerovi, aby vás mohl skutečně milovat
 • objevíte své vlastní vzorce sebelásky
 • získáte 1 hypnonahrávku v délce cca 33 minut
 • urychlíte svou proměnu díky použité binaurální technologii
 • změny na sobě můžete pozorovat už po cca 30 dnech!
 • můžete poslouchat kdekoliv i z mobilu
 • kdykoliv můžete využít naší podpory

Poslechněte si ukázku hypnomeditace:

klikněte na Listen in browser

Znáte nás z časopisu

A kdo jsme my?

Jsme manželé Jana & Václav Němečkovi, průvodci párů, mužů i žen na jejich cestě k naplněnému životu na všech úrovních, s téměř 10 letou praxí podporujeme všechny na cestě k naplněnému a prosperujícímu životu ve všech oblastech. Našimi kurzy prošly stovky lidí a díky tomu žijí nové životy.

"Učíme to naše děti a i Vás naučíme všechno a dáme Vám všechno, co umíme my sami pro to, abyste navždy zvládli ukončit život v nedostatku a jednou provždy mohli nastavit svou mysl na hojnost v penězích, majetku, ve vztazích a ve zdraví."

Pracujeme výhradně s lidmi, kteří chtějí svůj život změnit, uzdravovat, rozvíjet a prohlubovat. Klíčovou vlastností je chuť na sobě pracovat, bez této vůle změna není možná.
Pro úspěšnou změnu v našich programech stačí, že se chcete změnit a věnujete tomu svůj čas.

Nemusíte nám věřit, ale našim klientům můžete:

Jana a Václav jsou pokorní průvodci na cestě do větší lásky, hloubky a propojení. Lepší učitele jsme si nemohli přát.
Jirka a Petra Popelkovi

K čemu je hypnomeditace?

Tato zvuková nahrávka se osvědčila při dosahování a udržování si naplněného vztahu na všech úrovních. V nahrávce jsou za pomoci vědomé hypnózy vkládány přímé mentální návrhy, které Vám pomohou naprogramovat a upravit nastavení Vaší mysli a návyků tak, abyste myslela jako spokojená a naplněná žena a činila lepší rozhodnutí při tvoření Vašeho vztahu. Hypnotická metoda přeprogramování mysli se ukázala jako přirozeně účinná. Nezdravé nastavení sebelásky a sebehodnoty jsou často důvodem, proč většina lidí ve vztazích selhává a zůstávají uvězněni v myšlení nedostatku lásky a frustrace.

Proč má hypnóza fenomenální výsledky?

Zkusila jste někdy změnit návyk myšlení svou nejsilnější vůlí na světě, abyste o týden později zjistila, že jste upadla zpět do stejného starého vzorce myšlení?
 
Hypnóza funguje tak, že se dostaneme ke kořenové příčině – hlouběji, aby se konkrétně přepojilo vaše podvědomí a nadobro změnily Vaše návyky. Většina z nás si kvůli podvědomým blokům neuvědomuje, co řídí naše zvyky a chování, a tak sami sebe sabotujeme.

Proto pokračujeme v přehrávání stále stejných vzorů a uvízneme ve vyjeté koleji.

 

Abychom skutečně pochopili naši mysl, musíme ji změnit v jejím jádru. Pokud se nezměníme u kořene, bez ohledu na to, co se pokusíme změnit na povrchové úrovni, vždy se vrátíme ke starým, známým vzorcům myšlení a chování, což může být samozřejmě velmi frustrující.

 

Představte si, že Vaše mysl je jako pružina. Pokračuje v odrazu zpět k tomu, co je pro ní známé.

Hypnóza tuto „pružinu“ zcela natáhne a rozbije. Jinými slovy: když používáte hypnotickou nahrávku, Vaše mysl se protáhne a rozbije staré chování a vytvoří nové neuronové zapojení = cestu = zcela nový zvyk.

 

Hypnóza má také mimořádné výsledky, protože působí na náš emoční stav. Máme vědomou „logickou mysl“ a podvědomou „pocitovou mysl“. Naše podvědomé emoce a pocity vždy porazí logickou část naší mysli. To je důvod, proč vám tato nahrávka pomůže přeprogramovat Vaši mysl tak, abyste se vypořádala se všemi strachy a bloky, které vaše logická (vědomá) mysl jednoduše nemůže vyřešit. 

Co je to autohypnóza?

Autohypnóza je stav, kdy navozujete hluboký pocit relaxace ve Vaší mysli a v těle. To umožňuje Vaší mysli, aby byla otevřená a vnímavá k pozitivním návrhům, které jí chcete dát. Nezaměňujte to s tím, že si dáváte pozitivní sugesce prostřednictvím hypnotického stavu, který si sami navodíte. 
 
 Principy této hypnózy jsou pečlivě ověřovány již 30 let díky výsledkům spolupráce s řadou celebrit, členů královské rodiny, špičkových sportovců a generálních ředitelů. 
 
Naše mysl je tak výjimečná a složitá, že autohypnóza dosahuje úrovní, ke kterým naše vědomá mysl jednoduše nemá přístup.
 
 Proto přináší změnu na základní úrovni.

Co se stane, když budete poslouchat hypnotickou nahrávku?

Když se během nahrávky hypnózy uvolníte, dostanete se do podvědomé části své mysli. Kritická, vědomá část vaší mysli se pak vypne, aby vpustila pozitivní návrhy a přinesla nové nápady, o kterých jste si nikdy nemyslela, že jsou možné.
 
Mnoho lidí si myslí, že hypnóza vás pošle do spánku. Ve skutečnosti to dělá pravý opak - probudí a rozproudí vaši mysl. Vaše nahrávka hypnózy spustí, spojí a zakóduje Vás v nových, silných a pozitivních přesvědčeních, aby se změnila návyk a chování k lepšímu. Vaše mysl v hypnóze více přijímá a vnímá změny, což znamená, že s větší pravděpodobností uvidíte lepší výsledky a výraznější transformaci.

 

Vaše mysl je tak mocná a máte větší kontrolu, než si myslíte. To, na co se soustředíte během poslechu své nahrávky, se tedy rozšiřuje. Vaše hypnóza vytváří jasný obraz toho, co přesně chcete, takže k tomu přirozeně směřujete.

 

Používáme speciální, jedinečnou techniku ​​kombinace silného, dynamického a působivého jazyka, aby se vytvořil silnější otisk. Stejně jako počítač, když používáte svou hypnotickou nahrávku, instalujete nový software, abyste vytvořila svou nejlepší verzi sami sebe.

Jak zajistit, aby nahrávka hypnózy pracovala pro vás?

Možná jste se dostala na tuto stránku, protože už vás prostě nebaví všechno zkoušet a nic jiného nefungovalo, a teď jste připravena na změnu.

 

Skvělá zpráva pro Vás je, že musíte chtít, aby se změna stala, aby Vaše hypnóza byla účinná a transformační.

 

Proto čím více to chcete, tím více se to bude dít.
 
Lidé mohou začít pociťovat výsledky už během prvních 21 dnů, takže se ujistěte, že nahrávku posloucháte každý den, abyste získala maximální účinek.

 

Naše mysl se učí opakováním, takže když budete opakovaně poslouchat nahrávku po dobu 21 dní, zaznamenáte mnohem lepší výsledky. Pokud například chceme zdravé a fit tělo, neočekáváme, že se výsledky dostaví ihned po jednodenním tréninku v posilovně.

 

Vaše mysl je stejná – přeprogramujete ji, jako byste byla v tělocvičně a správně si nainstalujete své nové chování do podvědomí.

 

Během poslechu nahrávek hypnózy se Vaše mysl dostane do vzrušeného stavu vnímání ke změnám,
 a díky tomu bude snáze schopna přijímat nové návyky. 

Je autohypnóza bezpečná?

Autohypnóza je zcela přirozená a bezpečná. Pokud jste se někdy přistihla při řízení auta na autopilota nebo ve stavu podobném transu, když jste sledovala televizi, dostala jste se do stavu hypnózy.

 

Naše nahrávky a programy tvoříme a nahráváme osobně pro to, abyste si dokázala vytvořit silná, pozitivní přesvědčení v tématu naplněných partnerských vztahů.

 

Při používání nahrávek budete mít vždy kontrolu a jednoduše se uvolníte do stavu zvýšeného uvolnění a kontroly. Čím více budete poslouchat tyto nahrávky hypnózy, tím více budete schopná nejen vymýtit strachy a bloky, ale také si osvojit, získat a vlastnit přesně ty návyky a chování, které chcete ve svém životě mít.

Jak se dostanete ke svým nahrávkám po zaplacení?

Přístup k Vašim hypnonahrávkám Vám zašleme e-mailem po zaplacení objednávky. Proto je dobré si hlídat schránku nevyžádané pošty nebo hromadných zpráv. Přidejte si do svých kontaktů naší e-mailovou adresu info@partnerskacesta.cz, aby Vám neunikla žádná zpráva od nás.

 

Přístupové údaje k uzavřené členské sekci obdržíte během několika minut od přijetí platby naším systémem. Pokud už máte nějakou hypnomeditaci nebo program od nás, tak Vám tato přibude do členské sekce.  

Záruka Vaší spokojenosti a vrácení peněz

Věříme, že si tuto hypnomeditaci zamilujete. Pokud však z jakéhokoliv důvodu nebudete spokojená, pak nejsme spokojení ani my.

Proto máte 14 denní záruku vrácení peněz.

Stačí nám napsat na info@partnerskacesta.cz a my se o to postaráme. 

Hypnomeditace pro přeprogramování mysli na lásku

POZOR! Běžná cena je 799 Kč. Ušetřete 302 Kč, nabídka platí ješte:

Nabídka platí pouze pro zaplacené objednávky.

Začnete trvalou změnu svých návyků myšlení hned teď!

 • že začnete přirozeně myslet a cítit se jako spokojená žena, která má ráda sebe sama
 • změníte své nezdravé vztahové návyky a dovolíte si přiblížit se víc lásce
 • jednou provždy přeprogramujte svou mysl na lásku
 • umožníte svému partnerovi, aby vás mohl skutečně milovat
 • objevíte své vlastní vzorce sebelásky
 • získáte 1 hypnonahrávku v délce cca 33 minut
 • urychlíte svou proměnu díky použité binaurální technologii
 • změny na sobě můžete pozorovat už po cca 30 dnech!
 • můžete poslouchat kdekoliv i z mobilu
 • kdykoliv můžete využít naší podpory

Co se stane, když této nabídky nevyužijete?

Váš život a úroveň lásky se pravděpodobně nezmění. Tak jako u většiny lidí platí přísloví: "Zvyk je železná košile." Ve zůstane, tak jak je to teď.

Větší hojnosti, radosti, lásky, toho se většina lidí bojí. I když po tom tajně touží.

Obava ze změny je přirozená a my při tvorbě našich programů na to pamatujeme, formáty našich programů jsou tomu přizpůrobené, abyste změnou procházela co nejsnáze.

🙁 ...přijdete o unikátní příležitost změny žít život,
po kterém jste vždycky toužila 🙁

Máte jiné dotazy?

Napište nám na info@partnerskacesta.cz,
volejte na +420 774 688 517
nebo se s námi spojte na Facebooku.