Když nemáte zdraví, nemáte nic. Nedělejte kompromisy.

Změňte své zdravotní a stravovací návyky
(stačí k tomu 20 minut denně) a vybudujte si přirozeně zdravější tělo a chuť kultivovat své zdraví bez nátlaku a boje

"Už během již během 24 dnů si bez úsilí vybudujte nové základy zdravotních návyků a budete se cítit zdravější, a to natrvalo."

Bojujete se zdravotními problémy?

Rozhodnout se být zdravý není otázka pouze zdravého životního stylu, ale především otázka myšlení a přístupu k našemu tělu. Bohužel většina lidí nemá příliš pozitivní vztah ke svému tělu, neboť naše mysl je od nástupu do školského systému směrována na výkon a úspěch spojený se stresem, než-li na přirozené lidské potřeby a poznání spojené např. s využitím a možnostmi potenciálu našeho těla, zdraví a jeho samoléčícími možnostmi, pakliže máme zdravě nastavenou mysl.

Většina lidí neřeší podstatu zdravotních potíží, ale pouze symptomy.
 
To, po čem většina lidí sáhne jako první, jsou medikamenty a různé lékařské zákroky. Ale co když nic z toho nepomůže?

 

Pak většinou přicházejí na řadu alternativní možnosti: byliny a jiné podpůrné procedury, které většinou určitou změnu přinesou, ale mnohdy ne zcela tak, jak bychom si přáli. Pak nám nezbývá, než se se svou diagnózou nebo “malou” odchylkou od zcela zdravého těla smířit.

 

Na naše zdraví má velký vliv psychika. Díky přemíře stresu, přepracování a nedostatku času na odpočinek prožíváme mnoho úzkostí, strachů a agresivity, což způsobuje nerovnováhu v našem nervovém systému a ten velmi významně ovlivňuje naše zdraví. 

 

Nezdravý životní styl v kombinaci s emoční vypjatostí je doslova likvidátorem našeho zdraví.

ALE NEMUSÍ TO TAK BÝT!

"Většina lidí ve skutečnosti nechce a nedokáže převzít plnou zodpovědnost za své zdraví, protože to často znamená proměnu našeho myšlení a našich postojů, které brání našemu tělu, aby fungovalo harmonicky. Existují tisíce studií, které potvrzují klíčový vliv našich myšlenek na zdraví. Změňte svou mysl a zdraví přijde samo."

A co je můj recept na zdraví?

Díky mnoha zkušenostem s vlastním uzdravováním, jsem definitivně pochopil, že většina nemocí, chorob a zdravotních obtíží má svůj zdroj v nezdravě fungující mysli. 99% všech zdravotních potíží lze uzdravit tak, že najdu příčinu ve svém myšlení a postojích k sobě nebo k nějaké situaci v životě.

Zpočátku pro mě bylo nejhorší přijmout totální zodpovědnost za to, že nemoc si způsobuji já sám a že jenomá já mám v rukou klíč k uzdravení.

V jednom momentě jsem trpěl hned několika zdravoními potíži a musel jsem rezignovat na to, že je to náhoda. A přistoupit k tomu jinak. Od podstaty. Od kořene problému. Trvalo mi roky, než jsem postupně dokázal změnit svá přesvědčení tak, abych byl dokonale zdravý.

Většina dnešních způsobů řešení zdravotních požítí tkví v potlačování symptomů nemoci. To ale není jejich řešení.

Je možné změnit svou podvědomou mysl tak, aby myslela pro Vaše zdraví.

 

To je totiž klíč, který mají všechny zdraví lidé! Myšlenkové vzorce a pocity frustrace se naučíme převážně během prvních 5 let života.

 

Klinické studie hypnózy opakovaně potvrzují, že tyto nezdravé základy je možné změnit. Bez úsilí a snahy.  Je to jen na Vás, zda tu změnu chcete jednou provždy.

Spolu s mojí manželkou Janou jsme vytvořili hypnonahrávky, která je klíčem ke skutečné a rychlé proměně nastavení podvědomé mysli a vnitřního postoje k sobě, ke svému tělu a ke zdraví.

 

Mozek se dá přeprogramovat na zdraví a vitalitu! A my vám s tím pomůžeme. Neuronové trasy svého starého "zdravotního mozku" můžete změnit a rozvinout si nové, lepší, a to pomocí našich hypnomeditací.

jen cca 20 minut relaxace denně:

spolehlivé řešení na budování zdraví a vitality

Stačí k tomu cca 20 minut relaxace denně. Co vy na to? Stojí Vám Vaše zdraví za dvacet minut denně?

Díky těmto HYPNONAHRÁVKÁM můžete velmi příznivě ovlivnit zdraví vašeho těla nebo konkrétní nemoci a bolesti, skrze pochopení a odstranění škodlivých vnitřních přesvědčení, vzorců a přejatých postojů vůči vašemu tělu, zdraví a vitalitě. Každá nemoc je reakce našeho těla na nezdravé přesvědčení mysli. Svou nemoc nebo bolest můžete i zcela uzdravit bez léků, aniž byste vyhazovali tisíce z Vaší peněženky.

Zvýší Vám to Vaší sebehodnotu, budete sebevědomější a budete si víc věřit při vytváření Vašeho života. Zdraví je základ celistvého života, bez zdraví nelze nic smysluplného tvořit. Tyto nahrávky Vám pomohou změnit to, jak o sobě smýšlíte, jak se máte rád(a), jak si sebe vážíte a jak si vážíte svého těla.

Tato hypnomeditace je vhodná pro kohokoliv, kdo chce budovat zdravější a odolnější tělo.

 

S námi Vám ke změně zdravotních návyků stačí cca 20 minut denně, mobil a sluchátka.

 

Při poslechu budete veden(a) do vědomé hypnózy, ve které je Vaše podvědomá mysl připravena přijmout změny přesvědčení o Vás, o Vaší hodnotě, o Vašem těle a jeho možnostech a získáte neotřesitelnou jistotu, že si sebe vážíte a že stojíte za to, být zdravý(á).

Naučte se přirozeně milovat své tělo a ono Vám to vrátí tím, že bude zdravé, krásné a Vy se budete cítit báječně a budete mít ze sebe skvělý pocit

Všichni prahneme po uzdravení, po tom, abychom byli zdraví a spokojení. Díky těmto hypnomeditacím budete sledovat, jak vaše zdravotní sebevědomí stoupá, jak se mění Vaše smýšlení o Vás, jak roste Vaše sebeláska. Když využíváte sílu hypnózy k odemknutí zdraví ve Vašem životě.

 

Tyto audio nahrávky hypnózy Vám pomohou proměnit Vaše myšlení a postoj k vaší vlastní hodnotě zevnitř. A to jednou provždy. Pomůže Vám to cítit se sebevědoměji a zdravěji.

 

Nahrávky Vás zavedou do hypnózy, kde s myslí připravenou přijmout změnu, ji přeprogramujete, abyste si vštípila neotřesitelnou a neochvějnou důvěru ve své zdraví a že si jej dokážete budovat a udržovat. Důrazně doporučujeme, abyste 2.nahrávku poslouchal(a) alespoň 21 dní v kuse, abyste mohl(a) plně přeprogramovat změny ve své mysli.

 

Podrobné instrukce k poslechu získate po odeslání a zaplacení objednávky.

Balíček 2 hypnomeditací pro zdraví a vitalitu a k proměně Vašich vzorců myšlení a chování Vám zajistí:

 • změníte své nezdravé zdravotní návyky a snáze tak budete budovat Vaše pevné zdraví
 • jednou provždy přeprogramujte svou mysl tak, že budete mít rád(a) své tělo
 • 2 nahrávky (regrese a přepis), každá v délce cca 20 minut
 • urychlíte svou proměnu díky použité binaurální technologii
 • změny na sobě můžete pozorovat už po cca 22 dnech!
 • můžete poslouchat kdekoliv i z mobilu
 • kdykoliv můžete využít naší podpory

POZOR! Nabídka platí ješte:

Znáte nás z časopisu

A kdo jsme my?

Jsme manželé Jana & Václav Němečkovi, průvodci párů, mužů i žen na jejich cestě k naplněnému životu na všech úrovních, s téměř 10 letou praxí podporujeme všechny na cestě k naplněnému a prosperujícímu životu ve všech oblastech. Našimi kurzy prošly stovky lidí a díky tomu žijí nové životy.

"Učíme to naše děti a i Vás naučíme všechno a dáme Vám všechno, co umíme my sami pro to, abyste navždy zvládli ukončit život v nedostatku a jednou provždy mohli nastavit svou mysl na hojnost v penězích, majetku, ve vztazích a ve zdraví."

Pracujeme výhradně s lidmi, kteří chtějí svůj život změnit, uzdravovat, rozvíjet a prohlubovat. Klíčovou vlastností je chuť na sobě pracovat, bez této vůle změna není možná.
Pro úspěšnou změnu v našich programech stačí, že se chcete změnit a věnujete tomu svůj čas.

Nemusíte nám věřit, ale našim klientům můžete:

Jana a Václav jsou pokorní průvodci na cestě do větší lásky, hloubky a propojení. Lepší učitele jsme si nemohli přát.
Jirka a Petra Popelkovi

K čemu je hypnomeditace?

Tato zvuková nahrávka se osvědčila při dosahování a udržování si naplněného zdraví na všech úrovních. V nahrávce jsou za pomoci vědomé hypnózy vkládány přímé mentální návrhy, které Vám pomohou naprogramovat a upravit nastavení Vaší mysli a návyků tak, abyste myslel(a) jako spokojený(á) a naplněný(á) člověk a činil(a) lepší rozhodnutí v otázkách Vašeho zdraví. Hypnotická metoda přeprogramování mysli se ukázala jako přirozeně účinná.

Proč má hypnóza fenomenální výsledky?

Zkusil(a) jste někdy změnit návyk myšlení svou nejsilnější vůlí na světě, abyste o týden později zjistil(a), že jste upadl(a) zpět do stejného starého vzorce myšlení?
 
Hypnóza funguje tak, že se dostaneme ke kořenové příčině – hlouběji, aby se konkrétně přepojilo vaše podvědomí a nadobro změnily Vaše návyky. Většina z nás si kvůli podvědomým blokům neuvědomuje, co řídí naše zvyky a chování, a tak sami sebe sabotujeme. Proto pokračujeme v přehrávání stále stejných vzorů a uvízneme ve vyjeté koleji.

 

Abychom skutečně pochopili naši mysl, musíme ji změnit v jejím jádru. Pokud se nezměníme u kořene, bez ohledu na to, co se pokusíme změnit na povrchové úrovni, vždy se vrátíme ke starým, známým vzorcům myšlení a chování, což může být samozřejmě velmi frustrující.

 

Představte si, že Vaše mysl je jako pružina. Pokračuje v odrazu zpět k tomu, co je pro ní známé.

Hypnóza tuto „pružinu“ zcela natáhne a rozbije. Jinými slovy: když používáte hypnotickou nahrávku, Vaše mysl se protáhne a rozbije staré chování a vytvoří nové neuronové zapojení = cestu = zcela nový zvyk.

 

Hypnóza má také mimořádné výsledky, protože působí na náš emoční stav. Máme vědomou „logickou mysl“ a podvědomou „pocitovou mysl“. Naše podvědomé emoce a pocity vždy porazí logickou část naší mysli. To je důvod, proč vám tato nahrávka pomůže přeprogramovat Vaši mysl tak, abyste se vypořádala se všemi strachy a bloky, které vaše logická (vědomá) mysl jednoduše nemůže vyřešit. 

Co je to autohypnóza?

Autohypnóza je stav, kdy navozujete hluboký pocit relaxace ve Vaší mysli a v těle. To umožňuje Vaší mysli, aby byla otevřená a vnímavá k pozitivním návrhům, které jí chcete dát. Nezaměňujte to s tím, že si dáváte pozitivní sugesce prostřednictvím hypnotického stavu, který si sami navodíte. 
 
Principy této hypnózy jsou pečlivě ověřovány již 30 let díky výsledkům spolupráce s řadou celebrit, členů královské rodiny, špičkových sportovců a generálních ředitelů. 
 
Naše mysl je tak výjimečná a složitá, že autohypnóza dosahuje úrovní, ke kterým naše vědomá mysl jednoduše nemá přístup.
 
Proto přináší změnu na základní úrovni.

Co se stane, když budete poslouchat hypnotickou nahrávku?

Když se během nahrávky hypnózy uvolníte, dostanete se do podvědomé části své mysli. Kritická, vědomá část vaší mysli se pak vypne, aby vpustila pozitivní návrhy a přinesla nové nápady, o kterých jste si nikdy nemyslel(a), že jsou možné.
 
Mnoho lidí si myslí, že hypnóza vás pošle do spánku. Ve skutečnosti to dělá pravý opak - probudí a rozproudí vaši mysl. Vaše nahrávka hypnózy spustí, spojí a zakóduje Vás v nových, silných a pozitivních přesvědčeních, abyste změnil(a) návyk a chování k lepšímu. Vaše mysl v hypnóze více přijímá a vnímá změny, což znamená, že s větší pravděpodobností uvidíte lepší výsledky a výraznější transformaci.

 

Vaše mysl je tak mocná a máte větší kontrolu, než si myslíte. To, na co se soustředíte během poslechu své nahrávky, se tedy rozšiřuje. Vaše hypnóza vytváří jasný obraz toho, co přesně chcete, takže k tomu přirozeně směřujete.

 

Používáme speciální, jedinečnou techniku ​​kombinace silného, dynamického a působivého jazyka, aby se vytvořil silnější otisk. Stejně jako počítač, když používáte svou hypnotickou nahrávku, instalujete nový software, abyste vytvořil(a) svou nejlepší verzi sami sebe.

Jak zajistit, aby nahrávka hypnózy pracovala pro vás?

Možná jste se dostal(a) na tuto stránku, protože už vás prostě nebaví všechno zkoušet a nic jiného nefungovalo, a teď jste připraven(a) na změnu.

 

Skvělá zpráva pro Vás je, že musíte chtít, aby se změna stala, aby Vaše hypnóza byla účinná a transformační.

 

Proto čím více to chcete, tím více se to bude dít.
 
Lidé mohou začít pociťovat výsledky už během prvních 21 dnů, takže se ujistěte, že nahrávku posloucháte každý den, abyste získal(a) maximální účinek.

 

Naše mysl se učí opakováním, takže když budete opakovaně poslouchat nahrávku po dobu 21 dní, zaznamenáte mnohem lepší výsledky. Pokud například chceme zdravé a fit tělo, neočekáváme, že se výsledky dostaví ihned po jednodenním tréninku v posilovně.

 

Vaše mysl je stejná – přeprogramujete ji, jako byste byl(a) v tělocvičně a správně si nainstalujete své nové chování do podvědomí.

 

Během poslechu nahrávek hypnózy se Vaše mysl dostane do vzrušeného stavu vnímání ke změnám, a díky tomu bude snáze schopna přijímat nové návyky. 

Je autohypnóza bezpečná?

Autohypnóza je zcela přirozená a bezpečná. Pokud jste se někdy přistihl(a) při řízení auta na autopilota nebo ve stavu podobném transu, když jste sledoval(a) televizi, dostal(a) jste se do stavu hypnózy.

 

Naše nahrávky a programy tvoříme a nahráváme osobně pro to, abyste si dokázal(a) vytvořit silná, pozitivní přesvědčení v tématu zdraví a vitalita.

 

Při používání nahrávek budete mít vždy kontrolu a jednoduše se uvolníte do stavu zvýšeného uvolnění a kontroly. Čím více budete poslouchat tyto nahrávky hypnózy, tím více budete schopný(á) nejen vymýtit strachy a bloky, ale také si osvojit, získat a vlastnit přesně ty návyky a chování, které chcete ve svém životě mít.

Jak se dostanete ke svým nahrávkám po zaplacení?

Přístup k Vašim hypnonahrávkám Vám zašleme e-mailem po zaplacení objednávky. Proto je dobré si hlídat schránku nevyžádané pošty nebo hromadných zpráv. Přidejte si do svých kontaktů naší e-mailovou adresu info@partnerskacesta.cz, aby Vám neunikla žádná zpráva od nás.

 

Přístupové údaje k uzavřené členské sekci obdržíte během několika minut od přijetí platby naším systémem. Pokud už máte nějakou hypnomeditaci nebo program od nás, tak Vám tato přibude do členské sekce.  

Záruka Vaší spokojenosti a vrácení peněz

Věříme, že si tuto hypnomeditaci zamilujete. Pokud však z jakéhokoliv důvodu nebudete spokojený(á), pak nejsme spokojení ani my.

Proto máte 14 denní záruku vrácení peněz.

Stačí nám napsat na info@partnerskacesta.cz a my se o to postaráme. 

Hypnomeditace pro přeprogramování mysli na zdraví a vitalitu

POZOR! Nabídka platí ješte:

Začnete trvalou změnu svých návyků myšlení hned teď!

 • změníte své nezdravé zdravotní návyky a snáze tak budete budovat Vaše pevné zdraví
 • jednou provždy přeprogramujte svou mysl tak, že budete mít rád(a) své tělo
 • 2 nahrávky (regrese a přepis), každá v délce cca 20 minut
 • urychlíte svou proměnu díky použité binaurální technologii
 • změny na sobě můžete pozorovat už po cca 22 dnech!
 • můžete poslouchat kdekoliv i z mobilu
 • kdykoliv můžete využít naší podpory

Co se stane, když této nabídky nevyužijete?

Váš život a kvalita zdraví se pravděpodobně nezmění. Tak jako u většiny lidí platí přísloví: "Zvyk je železná košile." Ve zůstane, tak jak je to teď.

Změny k lepšímu se většina lidí bojí. I když po tom tajně touží.

Obava ze změny je přirozená a my při tvorbě našich programů na to pamatujeme, formáty našich programů jsou tomu přizpůrobené, abyste změnou procházela co nejsnáze.

🙁 ...přijdete o unikátní příležitost změny žít život,
po kterém jste vždycky toužila 🙁

Máte jiné dotazy?

Napište nám na info@partnerskacesta.cz,
volejte na +420 774 688 517
nebo se s námi spojte na Facebooku.