Výcvik Partnerská cesta

Klíče ke šťastnému a naplněnému partnerskému vztahu

Překonejte spolu

frustrace, hádky, nedorozumění, polopravdy, nevěru, nedůvěru, žárlivost, odcizení, zmatek, strach a nenaplněný sexuální život

Získejte zpět vaši lásku, hloubku vašeho vztahu, radost a úlevu z překonané krize, nový sexuální náboj a jiný rozměr milování, o jakém se vám ani nesnilo.

Vše, co se jednou zrodí potřebuje růst. Co neroste, časem zahyne.

Pokud cítíte, že nejste ve vašem vztahu spokojení, nejspíš budete souhlasit, že to velmi zásadně ovlivňuje i další věci ve vašem životě. Ať už vztahy s dětmi, pracovní fungování i vztah k sobě samotným.
Na kolik si ceníte vašeho života a vztahu?  Kolik času a bdělé pozornosti do vaší spokojenosti chcete ve svém životě investovat?

V oblasti vztahů jsme odborníci. Partnerská cesta je dlouhodobá a díky tomu umožňuje trvalé změny ve vašem partnerském vztahu.

Jsme hrdí na to, že pracujeme se vztahy v tak velkém rozsahu.


Tohle může být jeden z důvodů proč vykročit s námi!

 • Jste na samém začátku vašeho vztahu?
  Cítíte se zamilovaně? Vše plyne s lehkostí a vášní? A přesto jste si plně vědomi, že to tak nemusí být vždy? Výborně! Pojďte budovat, objevovat a poznávat váš vztah hned od začátku z větší hloubky. Pojďte ještě víc rozšířit prostory vaší vzájemné lásky, důvěry a úcty. Je dokázané, že páry, které spolu rostou v srdci, spolu i zůstávají.
 • Řešíte potíže ve vztahu a nevíte jak z toho ven?
  Máte chuť, vůli a sílu různé problémy řešit. Máte chuť ve vztahu růst. Ale nemáte prostor, nástroje, dovednosti k tomu vztahové záležitosti skutečně řešit a mnohdy bloudíte v kruzích...
 • Máte potíže se sexualitou ve vztahu?
  Trápí vás, že z vašeho vztahu vymizela sexuální přitažlivost? Máte pocit, že nemáte chuť, čas a energii se milovat se svým partnerem? Nebo vám stud brání se hlouběji otevřít jeden druhému?
 • Potřebujete váš partnerský vztah a život obohatit?
  Pozorujete už delší dobu, že váš vztah je všední až nudný a každý den je stejný? Oblasti, ve kterých se potkáváte jsou práce, děti a domácnost? A na nic víc již nezbývá čas a energie!?
 • Cítíte, že svým dětem předáváte něco, co nechcete?
  Uvědomujete si, že svým dětem předáváte vztahové vzroce, se kterými nejste sami v souladu? Máte pocit, že mnohdy reagujete velmi podobně jako vaši rodiče?
 • Hledáte duchovní růst ve vašem vztahu?
  Chybí vám duchovní rozměr ve vašem partnerském životě a chcete rozšířit své uvědomění o sobě a vašem partnerovi? A skutečně pochopit, co se vám děje, když se necítíte ve vašem vztahu zrovna dobře?
 • Potřebujete rozproudit sexualitu ve vztahu?
  Máte pocit, že vám na váš sexuální život nezbývá energie ani čas? Chybí vám společná jiskra, kterou jste cítili na začátku?
 • Máte krásný vztah, ale nemáte na sebe dost času?
  Ztratili jste se v každodenních povinnostech a rutině všedních dnů? Toužíte být spolu, ale nejde vám to?
 • Chcete žít váš partnerský vztah skutečně po svém a najít si vaší společnou cestu?
  Přemýšleli jste někdy o tom, co vás skutečně spojuje a proč? Napadlo vás někdy společnou vizi hledat a najít a tím dát vašemu vztahu hlubší rozměr?
 • Opakovaně a neúspěšně řešíte pořád stejné či podobné potíže a nevíte, jak z toho ven?
  Už vás frustruje nekonečné přemýšlení o tom, kde jste udělali chybu nebo, kde je problém?
 • Došel váš vztah do krize a vy nevíte, jak z ní ven?
  Napadlo vás někdy, že krize je právě tím momentem, aby se váš vztah proměnil v hlubší a silnější pouto? Chcete ve vaší krizi objevit novou, ještě hlubší lásku?

Pokud jste si alespoň v jednom bodě odpověděli ANO

ČTĚTE DÁL,
protože to vše můžete změnit!

 Partnerská cesta vznikla z lásky a pravdivosti, jako naše společná cesta a vize. Inspirace a záměr vytvořit a vést tento výcvik k nám přicházela již nějakou dobu. Insiprací je nám náš partnerský vztah a ženské a mužské výcviky, které vedeme.

Abychom mohli žít náš vztah tak, jak si přejeme, museli jsme na naší cestě projít několik milníků.

Jednou provždy jsme se rozhodli opustit škodlivé vlivy vztahového modelu našich rodičů.

A díky tomu jsme mohli začít poznávat naši vlastní vztahovou dynamiku.

Každý za sebe jsme přijali zodpovědnost za svůj
partnerský a vztahový život.

Přijali jsme odpovědnost za sebe, za svůj život, za svůj vztahový a milostný život. Tím se nám otevřela cesta k dospělosti a zralosti nejen v našem vztahu.

Každý den se znovu a znovu rozvíjíme vzájemnou autentickou komunikaci. Bez ní je mnoho věcí ve vztahu zcela nemožných.

Komunikace má několik rovin. Slovní, mimoslovní, tělesná. Klíčem ke skutečné komunikaci ve vašem vztahu je především autentická komunikace se sebou samým. Nicméně, někdy váš milovaný nebo vaše milovaná je tím nejlepším společným kanálem k tomu, abyste se sebou dokázali komunikovat ještě lépe a otevřeněji.

Naučili jsme se být více přítomni ve vztahu, neboť jsme pochopili, že nepřítomnost je to, co nás oddaluje.

Jedno z největších učení, které díky našemu vztahu zažíváme je potenciál krize. Mnoho párů se dostane dříve či později do krize a neví, jak z ní ven. Nemají návod, nemají vidění vyššího smyslu krize a toho, co nového, většího, díky krizi do jejich vztahu skutečně přichází. Učíme se z našich krizí, abychom mohli žít v ještě větší hloubce naší lásky.

Příjetí svého stínu a stínu vašeho partnera / partnerky

Stín je nežitý potenciál vás samotných. Vaše zkušenosti a zranění vás možná dovedli k vědomému či nevědomému potlačení vaší podosobnosti, protože vám to způsobuje mnoho bolesti a utrpení. Tak se ve vás začal pomalu tvořit stín, část, kterou jste nevědomě zatratili a rozhodli se schovat i před sebou samými. Najít, vidět a uznat svůj stín je mnohdy velmi náročné a cesta skutečné proměny vyžaduje pozornost a bdělost. Skutečnou výzvou ve vašem partnerském vztahu je přijmout a milovat stínovou část vašeho partnera.

Hledání společné partnerské vize a cesty

Napadlo vás někdy vydat se hledat společnou vizi? My jsme k tomu byli vedeni našimi učiteli a díky tomu máme něco, co nás spojuje a pomáhá nám překonávat krize. A proto máme vždycky touhu jít v našem vztahu hlouběji a pravdivěji do svého srdce a tam se skutečně potkat.

Otevření se ve zranitelnosti a intimitě

Neustále se učíme žít svou zranitelnost a přinášíme ji do našeho vztahu jako dar. Díky tomu objevujeme další intimitu a posilujeme bezpečí a důvěru jeden k druhému. A tak stojíme jeden před druhým zcela nazí. A to nám dává hluboký smysl, protože v žádném jiném vztahu nám to nikdo jiný do takové míry neumožní.

Přijali jsme svou zdravou závislost jeden na druhém

Muž a žena tvoří celek, který sestává ze dvou částí. Jedna je závislá na druhé. Naše cesta nám ukázala, jak moc důležité je rozlišit zdravou a nezdravou závislost v našem vztahu. Tu zdravou s láskou opečováváme, tu nezdravou s láskou opouštíme.

Prohlubujeme posvátnou esenci našeho vztahu

Náš partnerský vztah je jedinečný. Stejný partnerský vztah neexistuje. Važíme si jedinečnosti našeho vztahu a prohlubujeme v něm posvátnou esenci. Přijímáme v sobě navzájem spiritualitu, která je každému z nás přirozená. Skrze náš vztah máme jedinečné spojení s Bohem, pro každého z nás je partnerský vztah osobitou cestou k Bohu.

Ještě stále nevíte, proč jste tady?

Ještě stále pochybujete, nevěříte nebo se jen chcete vzdát zodpovědnosti za spokojenost vašeho vztahu?

Je jedno, kde se dnes váš vztah nachází. Ať začnete odkudkoliv, víme, že máte sílu to změnit. A my vám zaručujeme, že v tom nebudete sami.

My vám rádi pomůžeme a podpoříme vás. Pro vaše zranění vytvoříme bezpečný a respektující prostor.

Našli jsme stěžejní body, které když ve vašem vztahu budete uplatňovat, objevíte tajemství šťastného vztahu.

Nečekejte a udělejte konečně ten správný krok
pro vaše společné štěstí a zdravý růst vašich dětí! Váš vztah má velký vliv nejen na vás, ale i na vývoj a pozdější fungování vašich dětí.

Poslechněte si, jaké jsou dojmy účastníků, kteří již tímto programem prošli.

Čím vás provedeme a co získáte?

 • Přetavíte stín v klenot
  Povedeme vás k tomu, abyste ze stínových částí vašeho vztahu naučili vytěžit něco přínosného a přinesli jste tak do vztahu novou sílu, přednost a esenci, o které jste zatím nevěděli.
 • Povyrostete v lásce k sobě a v lásce jeden k druhému
  O kousek zvětšíte pověstnou “nádobu” vašeho vztahu - lásky, která dává prostor k uzdravování a hlubokému léčení a skutečnému odevzdání se jeden druhému.
 • Projdete hledáním vaší partnerské vize
  Díky tomu budete moci vidět a cítit vyšší smysl, proč spolu jste a kam kráčíte.
 • Těžkosti a utrpení vás povedou k tomu, abyste spolu zůstali, ne abyste odcházeli
  Otevřete se větší lásce a důvěře jeden k druhému a pouto mezi vámí bude ještě silnější.
 • Najdete svůj vztah, takový, jaký je
  Dostanete možnost vykročit směrem odpoutání se od škodlivých vlivů vztahového modelu vašich rodičů a díky tomu se vydáte cestou svého vlastního vztahového modelu.
 • Dopřejete si jedinečnost společných okamžiků
  Strávíte spolu více jak 6 víkendů, které jsou darem pro vás a váš vztah.
 • Vytvoříme pro vás a váš vztah láskyplný, podporující a bezpečný prostor
  Díky tomu prohloubíte vaše emocionální, sexuální, duševní a duchovní spojení ve vašem vztahu.

PROČ JSTE SE ROZHODLI VSTOUPIT DO PROGRAMU PARTNERSKÁ CESTA? Ze zvědavosti. Jirka znal Václava z Mužského výcviku a navrhnul jít se podívat na introvečer, který Václav pořádal se svou ženou Janou. Po introvečeru jsme víceméně ani nedebatovali, jestli se do výcviku pustíme. Bylo tak nějak jasné, že do toho jdeme. Oba jsme výcvik vnímali jako správnou investici do naší budoucnosti. A jelikož jsme v začátku výcviku měli za sebou teprve 9 měsíců našeho vztahu, byl výcvik vlastně šance jak se více poznat. Tehdy jsme ještě netušili, do jaké hloubky se poznáme :-)

Jiří Popelka & Petra Kvítková

Ahoj Jano a Vašku, setkání s vámi bylo neuvěřitelně inspirující a poučné. Ač jsme ve vztahu spokojení, našli jsme další cestu, jak si víc rozumnět a jak si s láskou vyříkat i něpříjemnou věc, která občas přijde. Oba trošku cítíme, že máme každý problém se svoji energií, já s tou můžskou, Marťa s tou ženskou. Bavíme se o vašich kruzích a celém pětiměsíčním projektu Parnerská cesta. Děkuju vám oběma a přeju, ať se vám dál daří šířit lásku, pomáhat překovávat bloky v komunikaci mezi partnery a prostě, ať jste dál tak šťastní a krásní :)

Martina a Michaelpodnikatelé

JAKÉ BYLO VEDENÍ JANY A VÁCLAVA A JAK JSTE SE BĚHEM VÝCVIKU CÍTILI? Na výcvik se nám nikdy nechtělo :-) Ale vždy jsme odjížděli ve zvláštní euforii. Ony ty víkendy totiž byly vždy únikem z reality do tak trochu jiného světa. Navíc parta lidí, která se na výcviku sešla byla úžasná a vytvořila bezpečné prostředí pro všechna nádherná sdílení, rituály a další aktivity. A nesmíme zapomenout na skvělé vegetariánské jídlo :-) Na to jsme se pokaždé těšili moc! Jana a Václav jsou pokorní průvodci na cestě do větší lásky, hloubky a propojení. Lepší učitele jsme si nemohli přát. Z jejich vztahu čiší láska, radost a živost, s kterou je velmi příjemné být. Pomohli nám podívat se na lásku a vztahy z jiného, esenčního úhlu se spoustou úcty a respektu. Zároveň velmi pečlivě sledovali partnerskou dynamiku každého páru a nabízeli individuální podporu, když bylo během výcviku potřeba.V neposlední řadě jsme si během některých cvičení užili spoustu srandy a bláznovství :-)

Jiří Popelka & Petra Kvítková

Milá Janičko a Vašku. Chtěla bych vam oběma moc poděkovat za cestu na kterou jste nás s manželem navedli. Naše manželství i kdyz přes velikou a silnou lásku, upadalo do bezvědomí a my si sami nevěděli poradit a jediné východisko pro nás byl rozchod. V tu nejtěžší chvíli v našem vztahu jste nam podali pomocnou ruku a my ji přijali a moc si toho vážíme . S vědomím, ze horší uz to byt nemůže. Byli jsme oba velmi mile překvapeni. V našem manželství opět svitla hvězdička naděje. Ukázali jste nám cestu jak se z velkých mraku a velké bouře dostat ven a pomalu se posouvat k lepšímu vztahu. Bohužel se do našeho vztahu dere obrovskou silou minulost, ve které jsme ještě neznali jeden druhého a vy jste nam ukázali jak žít v přítomném okamžiku v našem vztahu. Prožili jsme velmi příjemne sezení s vámi a moc se nám v tu chvíli ulevilo a zase jsme uviděli tu lásku a ten cit, ktery nás spojuje. Děkujeme jeste jednou moc a těšíme se na vás na příště. Jana Moc se nam líbí že jste upřímní a že si nehrajete na to, že jste dokonalí.

Jana Maslo a Samir Masloúčetní , hudební skladatel

Jani, moc ti děkujeme za včerejší terapii, která pro nás byla obrovským přínosem. Pro mě i pro manžela,který se se mnou pasivně účastnil. Bylo to velmi nečekané zjištění příčiny problému a sami bychom na to určitě nepřišli,ani nezískali odhodlání a sílu dát věci do pohybu a udělat tu změnu,která je tak nesmírně vesmírně důležitá k našemu štěstí 💝 Nevěděli bychom ani jak. Obrovský dík tobě. Veronika a Karel

Veronika a Karel PtáčkoviMUDr.

CO KONKRÉTNĚ VÁM PŘINESL PROGRAM PARTNERSKÁ CESTA? Díky výcviku máme nyní pocit, že společné nástrahy života zvládneme. Co víc si člověk může od vztahu přát? A když bychom si někdy nevěděli rady, víme, na koho se obrátit. Pochopili jsme také, jakým obrovským zdrojem může vztah být a že je potřeba o něj pečovat a nezapomínat na něj v každodennosti. Výcvik nám dal spoustu nástrojů, jak řešit různé situace a hlavně nás naučil nebát se krizí :-) Ze všech aktivit musíme vyzdvihnout komunikaci prostřednictvím councilu, kdy je možno sdělit mnohdy i obtížné věci s úctou a aniž bychom partnera zbytečně zraňovali. Závěrem... Partnerská cesta pro nás byla smysluplným způsobem, jak trávit společný čas. Věříme, že odstartovala v našem partnerství nový směr, kterým se chceme i v budoucnu ubírat.

Jiří Popelka & Petra Kvítková

Co říkají další účastníci o Partnerské cestě ?

Co se spolu naučíte?

 • Že mužství přichází skrze otce. A že ženství přichází skrze matku.
 • Navracet se znovu a znovu k lásce k sobě a jeden k druhému
 • Skutečně komunikovat a autenticky sdílet
 • Přijmout zodpovědnost za sebe ve vztahu a přijmout zodpovědnost za vztah jako celek
 • Používat komunikační kanál toho druhého s respektem a s láskou
 • Respektovat a přijmout vašeho partnera takového, jaký je
 • Že muž dává a žena přijímá
 • Prohloubíte vaše sexuální spojení a najdete v něm vlastní posvátnou esenci
 • Začnete objevovat diamant i dynamit vašeho vztahu
 • Postupně si osvojíte užitečné nástroje a metody, které máme osobně vyzkoušené

Program společné cesty

Partnerská cesta  je společný partnerský transformačně rozvojový proces a cesta společného rozvoje a růstu, který sestává z 6 modulů (převážně víkendové semináře). Pátý modul trvá celkem 5 dní a koná se v přírodě. V průběhu celé této cesty budete součástí čistě mužského (muži) a čistě ženského kruhu (ženy) a samozřejmě i součástí spojeného mužsko-ženského kruhu. Budete pracovat převážně ve svém partnerském páru, ať už ve společné místnosti nebo samostatně na svých pokojích. 

Čeká vás 6 společných víkendů, které vám mohou výrazně změnit vaše
dosavadní "fungování" ve vztahu.

Každý účastník má k dispozici jednu osobní konzultaci po Skypu
(muži s Václavem, ženy s Janou).

Místo konání

Oáza srdce, Vršov 19, Horní Bradlo

Metody a cvičení

Součástí cesty jsou pravidelné meditace různých druhů, sebepoznávací a seberozvojová cvičení v úrovni těla, mysli a duše. Potkáte se také s konstelačními, komunikačními a energetickými cvičeními. Čeká vás i tanec různých forem. Projdete i celou řadou rituálů. Společně i v páru budeme sdílet vaše zkušenosti a prožitky z jednotlivých cvičení. Při žádném cvičení nedochází k výměně partnerů.

Každému modulu předchází příprava na dané téma. Po každém modulu dostanete jako pár závazný úkol(y) na doma.

1.modul: Vztah k mužskému principu

Termín konání: 10. - 12.1. 2020

Otevřeme bránu mužské síly, která k nám proudí primárně od našeho otce. Pro muže je toto základním a hlavním krokem, který musí udělat, aby vstoupil do dospělého mužství a zabydlel se ve své mužské přirozenosti a polaritě. Díky tomu se muž může stát skutečným ztělesněním mužské síly i ve vašem partnerském vztahu. Projdete klíčovým rituálem, který vám pomůže přejít do nové úrovně mužství. Práce se stínem mužské síly.

Ženy pozveme k budování autentického respektu a úcty k mužské síle a k vašemu otci, abyste se vedle svých mužů cítili bezpečně a s láskou podporovány. Díky tomu se ve vás prohloubí láska ve vašem vztahu a vaše vzájemná polarita se zvýrazní.

Tento modul je "ochutnávkový", tj. až po jeho absolvování je další účast v celé partnerské cestě závazná.

2.modul: Vztah k ženskému principu

Termín konání: 13. - 15.3. 2020

Ženy: tento modul zasvětíme posvátné ženské síle, síle mateřství a ženské linii. Prozkoumáte to, co nám bylo předáno od našich matek a jak jste se skrze to naučili vztahovat k mužům. Čeká vás zásadní rituál, který vás podpoří v přechodu do nové úrovně vašeho ženství. Práce se stínem ženské síly.

Muži: setkání se s ženskou silou, ženami, partnerkami je setkáním, které se zrcadlí ve vaší vnitřní ženě, kterou ať chcete nebo ne, v sobě máte. Přivedeme vás k tomu, abyste se naučili ženy skutečně respektovat a vidět je takové, jaké jsou v jejich plné kráse a síle. Podívátme se na vznik závislostí ve vztazích a role v partnerství.

3.modul: Autentická komunikace, krize

Termín konání: 12. - 14.6. 2020

Začnete se rozvíjet v autentické komunikaci a sdílení, která nevede k hádce, ke konflitku a k nedorozumění, ale k hlubšímu pochopení a přijetí jeden druhého. Vzájemně poznáte vztahový model vašich rodičů. Poznáte hlouběji tzv. DNA vašeho vztahu a díky tomu odhalíte prvotní náboj, který vás spojuje. Naučíte se spolu řešit menší a větší krize, a to jak ke krizím přistupovali vaši rodiče. Dostanete příležitosti se osvobodit od domnělých projekcí, které často vytvářejí zmatek a nedorozumění, vedoucí k hádkám a pocitům nejistoty a strachu. Také budete pracovat s tzv. jazyky lásky a komunikovat tělem skrze tanec.

4.modul: Hledání společné partnerské vize

Termín konání: předběžně červen/červenec 2020 - upřesníme

Budete hledat smysl pro další společné období života, pro vaše léčení, pro váš vztah. Společné hledání vize může znovuobjevit ztracenou lásku, přinést hlubší poznání sebe sama a vašeho partnera. Tento významný přechodový rituál je důležitý pro ukončení stěžejních úseků vašich životů a započetí nových období. Slouží také k ukončení vleklých životních krizí a hledání poučení. Vydáte se hledat společně odpovědi na to, jak vnímáte váš partnerský vztah a co od něj očekáváte.

Program modulu probíhá zčásti v přírodě, kdy strávíte spolu jeden den a jednu noc v lese bez jídla a jen s nejnutnějším vybavením pro přežití.

5.modul: Zranitelnost, intimita a stín

Termín konání: 4. - 6.9. 2020

V tomto modulu se vydáme k uznání a uchopení důležitosti pocitu bezpečí ve vztahu. Prozkoumáte, co pro vás znamená zranitelnost a intimita. Poznáte hranice vaší zranitelnosti a intimity vůči sobě a vůči vašemu partnerovi. Tato práce vás ještě více sblíží a vaše partnerské pouto prohloubí. Vyjdete ze své uzavřenosti a otevřete ještě více své srdce vašemu partnerovi. Prožijete rituál přijetí svého partnera/partnerky takového/takové jakým/jakou je. A tím rozpustíte vzájemné hranice ve vašem vztahu.

6.modul: Posvátná sexualita

Termín konání: 20. - 22.11. 2020

Prozkoumáte hlouběji váš vztah k sexualitě a to, na jakém základě jste si tento vztah utvořili. Začnete vytvářet novou a hlubší důvěru v sexuální oblasti v sobě a ve vašem vztahu. Znovu zažehnete jiskru z počátku vašeho vztahu. Naučíte se více uvolnit, nechat odejít stud a sdílet vzájemně svou sexualitu v radosti a v lásce. Budete vědoměji prožívat milování skrze dech a přítomný okamžik. Dopřejete si vzájemnou masáž a rituální milování. Vstoupíte do posvátného prostoru vaší sexuality. Vaše milování se stane tou nejhlubší meditací a  váš vztah začne znovu žít v rytmu vaší vzájemné touhy.

Cena programu a podmínky účasti

Cena každého víkendového modulu je 7 000 Kč za pár. Společné hledání vize je za 12 000 Kč za pár.  Jídlo a ubytování na víkendovém modulu vychází na cca 3 400 Kč za pár (cena bude upřesněna na podzim 2019). Vždy máte svůj vlastní pokoj, kde také probíhají některá cvičení v bezpečném prostoru vašeho vztahu.

Možná, si teď myslíte...

 • Mám pocit, že můj partner či partnerka na takové věci není.
  Nejlepší bude, pokud se jednoduše vašeho partnera zeptáte a nebudete si dělat domněnky. Možná Vás Váš partner mile překvapí. Neberte zodpovědnost za váš vztah jenom na sebe, ale dejte prostor i vašemu partnerovi.
 • Stydím se a mám strach a zábrany mluvit před ostatními o mých problémech.
  Sdílení vašich prožitků a atmosféry ve vztahu je dobrovolné. Nikdo vás nebude do ničeho nutit ani na vás jakkoliv naléhat. Vytvoříme ve skupině bezpečný prostor, ve kterém se budete cítit uvolněně a bezpečně.
 • O vztazích a lásce jsem toho četl/a a slyšel/a už hodně, ale stejně nic nefunguje.
  Je obrovský rozdíl o tématech jenom číst nebo slyšet. Zásadní změny se dějí ve skutečných prožitcích a k těm my vás povedeme.
 • Mám pocit, že je to pro náš partnerský vztah moc velká výzva. Mám strach, že se rozejdeme.
  Každá výzva přináší v životě skutečnou změnu. Váš strach je do jisté míry zdravým cítěním právě této změny a výzvy. Paradoxně ale jde o to se do toho pustit a pro kýženou změnu se skutečně rozhodnout a otevřít se něčemu novému. V kruhu najdete mnoho podpory, která vám pomůže těžkostmi projít.
 • Změna, po které toužím není s mým partnerem/kou možná.
  Možná jste jenom zranění, zahlcení emocemi a předsudky o vztazích. Možná jste ve svého partnera přestali věřit a proto jste rezignovali. Je pro Vás silnější setrvávat v tomto přesvědčení nebo více toužíte po lásce a naplnění?
 • Zní mi to vše příliš idealisticky a nereálně.
  A máte pravdu. Většina z nás neví, jak ve vztazích žít spokojeně, protože je tomu nikdo nenaučil a neukázal. Díky tomu mnoho lidí nikdy nepozná a neobjeví mnohem větší potenciál svého partnerského vztahu. I my jsme byli ztraceni ve vztazích, ale nevzdali jsme to a hledali a prozkoumávali dál. Našli jsme to! A rádi Vám cestu ke spokojenému, pravdivému a láskyplnějšímu partnerství ukážeme.
 • Připadá mi to jako nevýhodná investice do našeho vztahu.
  Uvědomte si, že váš vztah není obchod. To, co do vašeho vztahu investujete se vám mnohonásobně vrátí. Lásku nelze převádět na peníze a čas. Zkušenosti a moudrost jsou k nezaplacení. Děláte to především pro sebe, Váš vztah i Vaše děti. Ukažte jim, že žít partnerství se dá i jinak. Nezrazujte je od lásky a neuzavírejte jim cestu k tomu žít to jinak! Vaše děti vám důvěřují, že jim předáte a ukážete jen to nejlepší z vás.
 • S mým partnerem / partnerkou to už nějak vydržím a doklepu.
  Je snadné a pohodlné rezignovat a zapomenout na tužby svého srdce. Vážně si myslíte, že už nic víc si v životě nezasloužíte? Tak málo chcete od života?
 • Neznám nikoho, kdo by byl ve vztahu skutečně šťastný a spokojený.
  Rádi vás ke štěstí a spokojenosti budeme inspirovat naším vztahem a láskou.
 • Obávám se být svému partnerovi či partnerce skutečně blízko a mám strach před ním / ní něco pravdivě sdílet.
  Pracovat budeme také v oddělených skupinách - muži a ženy. Mužský či žeský kruh pro vás bude velkou podporou a to Vám může pomoci získat více důvěry k tomu, abyste dokázali i těžké věci nakonec vynést na povrch.

Pokud cítíte, že se ve vás nyní vše chvěje, nebo naopak stahuje, pak právě Partnerská cesta je pro vás tou správnou volbou pro vás oba.

Včera jsem byl na introvečeru Partnerská cesta a mnohem větší silou mi došlo, jak je tento program pro páry jedinečný, citlivý, přínosný, jak velký je jeho potenciál... prostě úžasný, páč jsem tam na konci fakt seděl v úžasu, v hlubokém dojmu toho, jak je to promyšlené, ale i procítěné, jak Jana s Václavem do toho vložili sebe samé. Tohle já vždycky obdivuju. A všem doporučuju toto zvážit. Všem párům - ať už čerstvým nebo těm na hraně rozvodu.

Petr HadačKouč, mentor, lektor

Proč právě my?

 • Máme mnoho partnerských zkušeností
  Jana prochází svými partnerskými vztahy již 26 let. Václav 17 let. Naše partnerské zkušenosti jsou tedy rozmanité. Jana má za sebou dvě velmi zásadní a transformační manželství, skrze která našla sama sebe a získala tak spoustu dobrých zkušeností pro práci s lidmi, především v oblasti rodinné a partnerské. Z těchto manželství má dvě krásné dcery. Nyní téměr čtvrtým rokem jdeme společně partnerskou a manželskou cestu spolu. Skrze naši lásku jsme přivedli na svět dceru Sofii. Na začátku našeho setkání jsme se rozhodli milovat se a zároveň učit se milovat jinak, než nám bylo od našich rodičů a okolí doposud předáváno. A stále se to učíme. Jedním z nejdůležitějších pilířů naší lásky je pravdivost, která se mnohdy velmi třela o důvěru. Neboť právě důvěra v mnoha ohledech byla ta, která ani jednomu z nás nebyla rodiči předána ani učena.
 • Zažili jsme karamboly
  K tomu, aby důvěra v našem vztahu mohla být pevná, museli jsme prožít karamboly, pochopit jejich smysl a přínos do našeho partnerství a opustit nefunkční vzorce, které jsme měli naučené z původních rodin. Museli jsme převzít zodpovědnost za sebe sami a náš partenrský vztah se vším co do něho patří a přichází. Museli jsme se naučít být přtomni v našem vztahu a hlavně v něm chtít vědomě být.
 • Cítíme a slyšíme volání dělat tento výcvik
  V našem výcviku bychom vám rádi ukázali a inspirovali vás, jak dát vztahu větší rozměr, jak otevřít láskyplnou a kultivovanou sexualitu, která bude vyživovat vaše těla a plnit vaše srdce láskou. Jak žít partenrský vztah na hlubší, autentičtější úrovni. Kde úcta, respekt a láska je hlavní esencí. Je velmi uzdravující a důležité, aby lidé věřili sami v sebe, ve své vztahy a život samotný.
 • V partnerství vidíme obrovský smysl
  Partnerství nabízí velký prostor k tomu se poznávat, učit se a příjmat se se vším, co k vám patří a být si s partenrem nablízku. Nikdo jiný ve vašem životě nemá takové privilegium vás skutečně vidět ve vší přirozenosti, zranitelnosti a nahotě, jako právě váš partner. Jedině partnerský vztah nabízí tento nekonečný prostor, do kterého se vejde naprosto vše, co je potřeba uzdravit, nebo jen autenticky sdílet a prožít.

Jana Němečková

spoluzakladatelka a průvodkyně projektu pro páry Partnerská cesta
Absolvované výcviky, kurzy a vzdělání:
 • 2008 Tarot jako projektivní metoda v psychologii
 • 2009 kurz psychologie
 • 2009 kurz psychologie partnerských vztahů
 • 2010 kurz sebepoznání a psychologie rodiny a vztahů
 • 2010 Škola tarotu
 • 2011 založení centra pro osobní rozvoj v Olomouci (centrum Skarabeus)
 • 2011 dobrovolnice v psychiatrické léčebně ve Šternberku
 • 2011 lektorka v půlroční škole tarotu
 • 2012 terapeutka v oblasti partnerských a rodinných vztahů
 • 2012 roční kurz sociální péče
 • 2013 dobrovolnice v Maltézské pomoci (dopisování s vězni)
 • 2013 průvodkyně v osobnostně rozvojové práci pro děti
 • 2013 průvodce meditačními a relaxačními večery
 • 2011 dvouletý Integrovaný výcvik v systemických konstelacích
 • 2014 kraniosakrální terapie
 • 2014 asistentka psychologa
 • 2014 vedení ženských kruhů a seminářů pro ženy
 • 2014 vedení mužsko-ženských kruhů
 • 2015 - 2016 Ženský výcvik - Probuzené ženství
 • 2015 terapeutický kurz přepis limbického otisku
 • 2016 kurz předporodní a poporodní přípravy
 • 2016 zakladatelka projektu pro předporodní a poporodní péči
 • 2017 kurz vaginální mapování
 • 2017 spoluzakladatelka projektu pro páry Partnerská cesta
 • 2017 tantra výcvik pro páry 1
 • 2017 Sundo: taoistická jóga-horský taoismus
 • 2017 Princip kvantové inteligence
 • 2018 Bioinformační technologie
 • 2018 tantra výcvik pro páry 2
 • 2018 tantra výcvik pro páry 2
 • 2018 mezinárodní lektorka tantry pro ženy

Ing. Václav Němeček

průvodce a spoluzakladatel projektu Partnerská cesta
Absolvované výcviky, kurzy a vzdělání:
 • 39 let života
 • šamanský intuitivní výcvik v mexické poušti – Daniel Stone (Velká Británie, Mexiko), 2008
 • kurz Mistr manifestace
 • výcvik Osvícený byznys
 • výcvik Mužská síla 2010 jako účastník, 2011 a 2012 jako asistent
 • vedoucí výcviku pro muže Mužská síla, 2013 až doposud (celkem již 6 ročníků)
 • výcvik Mužská sexualita 2014 účastník, 2015 jako asistent
 • council trénink
 • cvičení tai-či, freestyle čchi-kungu
 • kurzy taoistických technik
 • vzdělání VŠ ČVUT Praha FJFI, 1997-2003
 • 2017 tantra výcvik pro páry 1
 • 2017 Sundo: taoistická jóga-horský taoismus
 • 2017 Princip kvantové inteligence
 • 2018 Bioinformační technologie
 • 2018 tantra výcvik pro páry 2

Podmínky účasti

Partnerská cesta je výcvik určený pouze párům. Přihlášku chápeme jako přihlášku páru, i když ji vyplní samozřejmě jeden z vás. Do poznámky napište celé jméno vašeho partnera či partnerky a jeho/její e-mail.

K přihlášce připojte motivační dopis, kde v krátkosti napište (každý za sebe a společně), proč jste se rozhodli do výcviku Partnerská cesta vstoupit. Dopis pak zašlete na adresu info@partnerskacesta.cz

Pokud se nesetkáme osobně při intro večerech před začátkem Partnerské cesty, tak se setkáme na Skypu, kde budete mít možnost nás vidět, položit doplňující otázky, které vás zajímají ohledně výcviku a naší práce.

Vaše místo máte rezervované až po uhrazení zálohy 3000 Kč (slouží jako částečná úhrada 1.modulu, doplatek pak bude 4000 Kč). Cena víkendového modulu pro pár je 7000 Kč. Modul hledání vize je za 12 000 Kč pro pár. Cena celé Partnerské cesty činí 47 000 Kč za pár. To je cena bez ubytování a stravy.

Orientační cena jídla a ubytování je 3400 Kč / modul / pár. Přesnou cenu budeme znát na podzim 2019. Ubytovaní budete vždy sami spolu na pokoji.

Máte možnost uhradit Partnerskou cestu najednou nebo po jednotlivých modulech (bankovním převodem na základě vystavené faktury před modulem). Výcvik je také možné platit formou měsíčních splátek v délce až 1 roku (napište nám na info@partnerskacesta.cz)

Maximální počet párů ve výcviku je 12.

Storno podmínky. Zrušení účasti více jak 21 dní před zahájením výcviku - vracíme nazpět celou částku. Zrušení účasti méně než 21 dní předem - záloha propadá v plné výši.

Účast v celé Partnerské cestě je podmíněna uhrazením 1.modulu
(celkem 7 000 Kč do 10.12. 2019).

Máte otázky?

Pokud máte jakékoliv dotazy k Partnerské cestě, způsobu naší práce, zašlete nám e-mail na adresu info@partnerskacesta.cz

 

Prostředí ve kterém budeme sdílet.

(kliknutím zvětšíte fotku)