Otázka 1: Měli jste před vstupem do Partnerské cesty nějakou vizi vašeho vztahu?