Otázka 8: Jak na vás působila celá skupina v procesu?