Kdo dojde dál? Vy sami, nebo vy spolu?

Muž a žena reprezentují všechny protikladné principy jin a jang, které ve vesmíru najdeme.

Muž by bez ženy nevyrostl. A žena by bez muže neporodila. Muž a žena se vzájemně doplňují a bezpochyby potřebují.

Bohužel v naší křesťanské kultuře, kterou jsme všichni významně ovlivněni, chybí zdroje k tomu, aby naše vztahy byly podporovány a zdravý růst mezi ženou a mužem vyživován. Proto ještě mnoho z nás nepochopilo, jak moc je důležité se společně ve vztahu rozvíjet a růst. A tak se buď nerozvíjíme vůbec, nebo máme potřebu se rozvíjet individuálně sami. Většina z nás žije ve vztahu, a přesto na různé semináře, kurzy a terapie chodíme sami. A v tom vnímám něco nezdravého pro naši společnou lásku. Nemusíme chodit daleko pro jednu z odpovědí na otázku, proč tomu tak nejspíš je? Stačí se podívat na model naší prvotní, posvátné rodiny. Josef a Marie žili v kamarádském vztahu bez mileneckého spojení. Marie počala a porodila dítě bez pohlavního styku skrze Ducha svatého. Josef se stal náhradním otcem a přijal Ježíše za vlastního syna. Ježíš jakožto mladý muž byl spíše samotář na své vlastní cestě, který ženu ke svému růstu ani životu nepotřeboval. Jediné ženě, které důvěřoval byla jeho matka. Tento archetypální model partnerství a rodiny je nám tisíce let předáván. Také vám v tom něco podstatného chybí?

Nedivím se většině mužů, že tuto cestu podvědomě následují. Že je pro ně těžké odpoutat se i v dospělém věku od své matky a přirozeně s úctou a důvěrou její místo uvolnit pro svou ženu. Odevzdat se jí a skutečně v hloubce své duše propojit a sjednotit. Zrovna tak, jako my ženy potřebujeme opustit nezdravou křesťanskou verzi Marie, která si neužívá své pohlavní zralosti, vášně a plní pouze roli matky, do které ve vztazích tak často my ženy padáme. Vliv křesťanství má nesmírnou moc a vliv na každého z nás. Avšak nezoufejme. Život nám přeje. Nacházíme se v čase hojnosti, ale také znovuobjevování moudrosti, která v každém z nás dříme již odpradávna. Je čas, aby se muži více uvolnili do své ženské spirituální esence a začali se znovu od svých žen ve vztahu učit. Znovu začali naslouchat ženským příběhům a moudrosti a neměli strach se ve vztahu ženě odevzdat a nechat se jí inspirovat. Ženy se také potřebují skrze svůj vztah učit většímu uvolnění do své ženské esence a plynout ve svém těle, důvěřovat a přijímat božské dary svého muže.

Je velmi důležité, abychom ve svých vztazích i duších usilovali o rovnováhu mezi mužem a ženou, mezi mužskostí a ženskostí. Jen tak se můžeme skutečně něco v našich vztazích a životech naučit, pochopit a následně změnit. Tato změna má samozřejmě velmi pozitivní vliv i na naše děti a rodiny. Neboť v rodinách je opravdová síla, která může skutečně začít svět měnit.

Vztah je vždy našim zrcadlem a nezáleží na délce jeho trvání. Náš partner je vždy zrcadlem toho, co skutečně nosíme uvnitř, i když si to mnohdy neuvědomujeme. Podívejte se, kdo jste v tomto zrcadle, a pokud se vám nelíbí váš odraz, tak se zastavte a hledejte v sobě, postavte se sobě vzájemně v tváří tvář a hledejte společně svou vlastní i vzájemnou krásu, božství a radost. Hledejte a učte se to skrze váš vztah, skrze jeden druhého. Naučte se společně růst v lásce a v důvěře. Váš intimní vztah vám nabízí tu nejvýživnější půdu k růstu. Když přijmete fakt, že váš partner je jediný člověk, který je vám tak blízko jako nikdo jiný, otevře se vám jedna z cest k Bohu. Ve vztahu jste si tak blízko, že si můžete vzájemně poskytnout daleko větší soucit, podporu a lásku, než s kýmkoliv jiným.

Společný, partnerský růst je mnohem rychlejší a hlubší, než když jdete stejnou cestu osobního rozvoje sami.

Společný růst vám umožňuje jít do větší hloubky, více na tělo do nejhlubší intimity a to váš vztah bude činit mocnějším a větším. Začněte vaše problémy a krize proměňovat v příležitost potkat se a společnou silou je přetavit v ještě větší lásku. Hluboko uvnitř sebe věřím, že intuitivně všichni cítíme, že náš partnerský prostor nabízí velký potenciál k osobnímu i společnému růstu. Že splnění základního faktu, že mužské a ženské patří k sobě a má mnohem větší přesah, než který většina z nás žije.

Pro ty, kteří jsou duchovní hledači, je partnerský vztah výborná zkušenost a cesta. Vztah je jako živý organismus, který se stále vyvíjí a mění, který nám nabízí možnost prozkoumat život a duchovně se probouzet. Vztahy tu nejsou jen od toho, aby nás dělali šťastnými, ale aby nás probouzely.

Když muž a žena v partnerském vztahu mají vzájemně odvahu otevřít svá srdce všem zákoutím duše, vytvoří tak jejich vzájemná láska bezpečný prostor pro všechna zranění. V tu chvíli jejich společná cesta vede k Bohu a jejich vztah je požehnán darem moudrosti.

Mějte touhu jít hledat a objevovat tuto božskou moudrost skrze váš vztah a nedovolte, aby vaše láska na tomto světě bloudila bez cíle.

My jdeme spolu a totéž ze srdce přejeme vám Jana a Václav Němečkovi!

Komentáře