My a naše cesta

Společnou partnerskou cestou jdeme od roku 2014 a manželé jsme od roku 2017. Skrze naši lásku jsme přivedli na svět dceru Sofii. Když jsme se setkali, rozhodli jsme se milovat se a zároveň učit se milovat jinak, než jak nám bylo od našich rodičů a okolí doposud předáváno. A stále se to učíme.

Věříte, že láska může být ještě něčím úplně jiným, než si většina z nás myslí? To “jiné” však často nedokážeme vidět a dokonce ani cítit. Někdo se s tím smíří a nazve lásku pouhou iluzí… a jiní se vydají hledat, co je opravdová láska.

Díky naší práci s lidmi jsme si mohli uvědomit, kolik párů žije svůj partnerský vztah nevědomě a nepřítomně. Kolik párů netuší, jak obrovské možnosti partnerský vztah nabízí a kam skrze něj mohou dojít. Jaké poklady mohou najít v sobě, o sobě a svých předcích i jeden ve druhém.

Jsme hrdí na to, že můžeme pracovat s páry, muži a ženami v takovém rozsahu a na tak úžasném záměru, jaký má výcvik Partnerská cesta: na autentických, láskyplných, vzrušujících a hlubokých partnerských vztazích.

0
Klientů
0
seminářů
0
on-line programy
0
kniha

Kdo jsme

Jana prochází svými partnerskými vztahy již 28 let. Je zakladatelkou projektu cisarskyporod.cz a centra osobního rozvoje v Olomouci. Ve své třináctileté praxi se věnuje kraniosakrální terapii, vaginálnímu mapování, rodinným konstelacím a kurzům předporodní a poporodní péče. Velmi laskavě a citlivě pracuje s posvátným prostorem sexuality (více jananemeckova.cz).

Václav prochází svými partnerskými vztahy 19 let. Od roku 2011 se věnuje práci s mužskou skupinou a od roku 2013 vedl iniciační mužské výcviky (viz vaclavnemecek.cz, muzskykruh.cz).

Naše partnerské a další zkušenosti zkušenosti jsou tedy rozmanité. Jana má za sebou dvě velmi zásadní a transformační manželství, skrze které našla sama sebe a získala tak spoustu dobrých zkušeností pro práci s lidmi, především v oblasti rodinné a partnerské. Z těchto manželství má dvě krásné dcery. Jedním z nejdůležitějších pilířů naší lásky je pravdivost, která se mnohdy velmi třela o důvěru. Neboť právě důvěra v mnoha ohledech byla ta, která ani jednomu z nás nebyla rodiči předána ani učena.

K tomu, aby důvěra v našem vztahu mohla být pevná, museli jsme prožít karamboly, pochopit jejich smysl a přínos do našeho partnerství a opustit nefunkční vzorce, které jsme měli naučené z původních rodin. Museli jsme převzít zodpovědnost za sebe a náš partnerský vztah se vším, co do něho patří a přichází. Museli jsme se naučit být přítomni v našem vztahu a hlavně v něm chtít vědomě být. I přesto, že každodennost dnů se nás mnohdy snažila velmi nenápadně odlákat jinam. Téměř každý den vědomě na našem vztahu pracujeme. Uvědomujeme si, kolik prostoru na uzdravení různých zranění či traumat z dětství nám vztah nabízí. Začali jsme společně klást různé otázky našemu vztahu a hledali na ně odpovědi.

Uvědomujeme si díky naší práci s lidmi, kolik párů žije partnerský vztah nevědomě a nepřítomně. Kolik párů skutečně netuší, co vše partnerský vztah nabízí za možnosti a kam skrze něj mohou dojít a jaké životní poklady sami o sobě, o svých předcích a také jeden o druhém mohou najít.

A tím začít skládat svou hádanku - kdo jsem, kým chci být, co chci od života a kam kráčím? A tak jen slepě žijí to, co jim bylo předáno a co se naučili, nebo obkoukali od svých rodičů. A z toho přichází velké zklamání, uzavřenost, nedůvěra a nemožnost osobního rozvoje, který pro nás všechny je velmi podstatný. Mnoho párů si myslí, že zplození dětí, v lepším případě postavení domu a jakžtakž dobrá práce k životu stačí. Nikdy si vlastně ani nepoložili otázku: "A tohle je skutečně všechno? Pro tohle jsme se narodili? Tak málo partnerský vztah a život sám nabízí ve vší jeho moudrosti a dokonalosti?" A tak zkrátka přežívají, trápí se a hledají vinu nebo štěstí u toho druhého.

V naší práci bychom vám rádi ukázali a inspirovali vás, jak dát vztahu větší rozměr, jak otevřít láskyplnou a kultivovanou sexualitu, která bude vyživovat vaše těla a plnit vaše srdce láskou. Jak žít partnerský vztah na hlubší, autentičtější úrovni. Kde úcta, respekt a láska je hlavní esencí. Je velmi uzdravující a důležité, aby lidé věřili sami v sebe, ve své vztahy a život samotný.

Partnerství nabízí velký prostor k tomu se poznávat, učit se a přijímat se se vším, co k vám patří a být si s partnerem nablízku. Nikdo jiný ve vašem životě nemá takové privilegium vás skutečně vidět ve vší přirozenosti, zranitelnosti a nahotě, jako právě váš partner. Jedině partnerský vztah nabízí tento nekonečný prostor, do kterého se vejde naprosto vše, co je potřeba uzdravit, nebo jen autenticky sdílet a prožít. 

Věříte, že láska může být ještě úplně něčím jiným, než si většina z nás myslí? Toto "jiné" však často nedokážeme cítit. Někdo se s tím smíří a nazve lásku iluzí, jiní se znovu vydají hledat "opravdovou lásku". Pokud i vy patříte mezi hledače "opravdové lásky" vydejte se s námi na tuto cestu.

S láskou a úctou k vašim partnerským a životním příběhům Jana & Václav.

 

Proč jít k nám či s námi?

 • Máme mnoho partnerských zkušeností
  Naše vlastní i společné partnerské zkušenosti jsou rozmanité. Jana má za sebou dvě velmi zásadní a transformační manželství, skrze která našla sama sebe a získala tak spoustu důležitých zkušeností pro práci s lidmi, především v oblasti rodinné a partnerské. Z těchto manželství má dvě krásné dcery.
 • Zažili jsme karamboly
  Aby důvěra v našem vztahu mohla být pevná, museli jsme prožít různé karamboly, pochopit jejich smysl a přínos pro naše partnerství a opustit nefunkční vzorce, které jsme se naučili v našich původních rodinách. Převzali jsme zodpovědnost sami za sebe a náš partnerský vztah se vším, co k němu a do něho patří, co se v něm objevuje a co do něj přichází. Naučili jsme se být přítomní v našem vztahu a rozhodli se v něm vědomě být. Přestože se každodennost mnohdy pokouší odlákat naši pozornost a energii jinam, téměř každý den na našem vztahu pracujeme. Klademe našemu vztahu různé otázky a hledáme na ně odpovědi.
 • V partnerství vidíme obrovský smysl
  Partnerský vztah nabízí velký prostor k tomu se poznávat, učit se a přijímat sebe i sebe navzájem se vším, co k vám patří. Pouze váš váš partner/ partnerka má to privilegium vidět vás ve vaší přirozenosti, “nahotě”, ale i zranitelnosti. Jedině partnerský vztah nabízí tento nekonečný prostor, do kterého se vejde vše, co je potřeba uzdravit, nebo jen autenticky sdílet a prožít.
 • Cítíme a slyšíme volání dělat tuto práci
  V našem výcviku, rituálech, seminářích a terapiích bychom vám rádi ukázali, jak můžete vašemu vztahu dodat větší rozměr, jak otevřít a kultivovat láskyplnou sexualitu, která bude vyživovat vaše těla a plnit vaše srdce láskou. Chtěli bychom vás inspirovat k tomu, abyste žili váš vztah na hlubší a autentičtější úrovni, kde bude jeho esencí vzájemná láska, úcta a respekt. Abyste cítili, jak je důležité a uzdravující věřit v sebe, své vztahy a život samotný.

S láskou a úctou k vašim partnerským a životním příběhům

Jana & Václav

Jana Němečková

spoluzakladatelka a průvodkyně projektu pro páry Partnerská cesta
Absolvované výcviky, kurzy a vzdělání:
 • 2008 Tarot jako projektivní metoda v psychologii
 • 2009 kurz psychologie
 • 2009 kurz psychologie partnerských vztahů
 • 2010 kurz sebepoznání a psychologie rodiny a vztahů
 • 2010 Škola tarotu
 • 2011 založení centra pro osobní rozvoj v Olomouci (centrum Skarabeus)
 • 2011 dobrovolnice v psychiatrické léčebně ve Šternberku
 • 2011 lektorka v půlroční škole tarotu
 • 2012 terapeutka v oblasti partnerských a rodinných vztahů
 • 2012 roční kurz sociální péče
 • 2013 dobrovolnice v Maltézské pomoci (dopisování s vězni)
 • 2013 průvodkyně v osobnostně rozvojové práci pro děti
 • 2013 průvodce meditačními a relaxačními večery
 • 2011 dvouletý Integrovaný výcvik v systemických konstelacích
 • 2014 kraniosakrální terapie
 • 2014 asistentka psychologa
 • 2014 vedení ženských kruhů a seminářů pro ženy
 • 2015 reatret pro páry
 • 2015 - 2016 Ženský výcvik - Probuzené ženství
 • 2015 terapeutický kurz přepis limbického otisku
 • 2016 kurz předporodní a poporodní přípravy
 • 2016 zakladatelka projektu pro předporodní a poporodní péči
 • 2017 kurz vaginální mapování
 • 2017 spoluzakladatelka projektu pro páry Partnerská cesta
 • 2017 tantra výcvik pro páry
 • 2018 kurz bioinformačních technologií
 • 2018 tantra výcvik pro páry
 • 2018 tantra výcvik pro ženy
 • 2018 certifikovaná lektorka výcviku Esence Bohyně vedeného osvícenou Ma Ananda Saritou a Ma Prem Tanmayou.
 • 2020 Atma Kriya jóga a zasvěcení
 • 2020 Léčení tónem a zvukem

Ing. Václav Němeček

průvodce a spoluzakladatel projektu Partnerská cesta
Absolvované výcviky, kurzy a vzdělání:
 • 43 let života
 • 1997-2003 vzdělání VŠ ČVUT Praha FJFI
 • 2008 šamanský intuitivní výcvik v mexické poušti – Daniel Stone (Velká Británie, Mexiko)
 • 2010 kurz Mistr manifestace
 • 2011 výcvik Osvícený byznys
 • 2010 výcvik Mužská síla
 • 2011 asistent výcviku Mužská síla
 • 2012 asistent výcviku Mužská síla
 • 2013-2019 vedoucí výcviku pro muže Mužská síla(celkem cca 120 mužů)
 • 2014 council trénink
 • 2014 výcvik Mužská sexualita
 • 2015 asistent výcviku Mužská sexualita
 • 2017 tantra výcvik pro páry
 • 2018 kurz bioinformačních technologií
 • 2018 tantra výcvik pro páry
 • cvičení tai-či, freestyle čchi-kungu
 • kurzy taoistických technik
 • 2020 Atma Kriya jóga a zasvěcení
 • 2020 Léčení tónem a zvukem