My a naše cesta

Jana prochází svými partnerskými vztahy již 28 let. Je zakladatelkou projektu cisarskyporod.cz a centra osobního rozvoje v Olomouci. Ve své třináctileté praxi se věnuje kraniosakrální terapii, vaginálnímu mapování, rodinným konstelacím a kurzům předporodní a poporodní péče. Velmi laskavě a citlivě pracuje s posvátným prostorem sexuality (více jananemeckova.cz).

Václav prochází svými partnerskými vztahy 19 let. Od roku 2011 se věnuje práci s mužskou skupinou a od roku 2013 vede iniciační mužské výcviky (viz muzskykruh.cz).

Naše partnerské a další zkušenosti zkušenosti jsou tedy rozmanité. Jana má za sebou dvě velmi zásadní a transformační manželství, skrze které našla sama sebe a získala tak spoustu dobrých zkušeností pro práci s lidmi, především v oblasti rodinné a partnerské. Z těchto manželství má dvě krásné dcery. Nyní již pátým rokem jdeme společně partnerskou a manželskou cestu. Skrze naši lásku jsme přivedli na svět dceru Sofii. Na začátku našeho setkání jsme se rozhodli milovat se a zároveň učit se milovat jinak, než nám bylo od našich rodičů a okolí doposud předáváno. A stále se to učíme. Jedním z nejdůležitějších pilířů naší lásky je pravdivost, která se mnohdy velmi třela o důvěru. Neboť právě důvěra v mnoha ohledech byla ta, která ani jednomu z nás nebyla rodiči předána ani učena.

K tomu, aby důvěra v našem vztahu mohla být pevná, museli jsme prožít karamboly, pochopit jejich smysl a přínos do našeho partnerství a opustit nefunkční vzorce, které jsme měli naučené z původních rodin. Museli jsme převzít zodpovědnost za sebe a náš partnerský vztah se vším, co do něho patří a přichází. Museli jsme se naučit být přítomni v našem vztahu a hlavně v něm chtít vědomě být. I přesto, že každodennost dnů se nás mnohdy snažila velmi nenápadně odlákat jinam. Téměř každý den vědomě na našem vztahu pracujeme. Uvědomujeme si, kolik prostoru na uzdravení různých zranění či traumat z dětství nám vztah nabízí. Začali jsme společně klást různé otázky našemu vztahu a hledali na ně odpovědi.

Uvědomujeme si díky naší práci s lidmi, kolik párů žije partnerský vztah nevědomě a nepřítomně. Kolik párů skutečně netuší, co vše partnerský vztah nabízí za možnosti a kam skrze něj mohou dojít a jaké životní poklady sami o sobě, o svých předcích a také jeden o druhém mohou najít.

A tím začít skládat svou hádanku - kdo jsem, kým chci být, co chci od života a kam kráčím? A tak jen slepě žijí to, co jim bylo předáno a co se naučili, nebo obkoukali od svých rodičů. A z toho přichází velké zklamání, uzavřenost, nedůvěra a nemožnost osobního rozvoje, který pro nás všechny je velmi podstatný. Mnoho párů si myslí, že zplození dětí, v lepším případě postavení domu a jakžtakž dobrá práce k životu stačí. Nikdy si vlastně ani nepoložili otázku: "A tohle je skutečně všechno? Pro tohle jsme se narodili? Tak málo partnerský vztah a život sám nabízí ve vší jeho moudrosti a dokonalosti?" A tak zkrátka přežívají, trápí se a hledají vinu nebo štěstí u toho druhého.

V naší práci bychom vám rádi ukázali a inspirovali vás, jak dát vztahu větší rozměr, jak otevřít láskyplnou a kultivovanou sexualitu, která bude vyživovat vaše těla a plnit vaše srdce láskou. Jak žít partnerský vztah na hlubší, autentičtější úrovni. Kde úcta, respekt a láska je hlavní esencí. Je velmi uzdravující a důležité, aby lidé věřili sami v sebe, ve své vztahy a život samotný.

Partnerství nabízí velký prostor k tomu se poznávat, učit se a přijímat se se vším, co k vám patří a být si s partnerem nablízku. Nikdo jiný ve vašem životě nemá takové privilegium vás skutečně vidět ve vší přirozenosti, zranitelnosti a nahotě, jako právě váš partner. Jedině partnerský vztah nabízí tento nekonečný prostor, do kterého se vejde naprosto vše, co je potřeba uzdravit, nebo jen autenticky sdílet a prožít. 

Věříte, že láska může být ještě úplně něčím jiným, než si většina z nás myslí? Toto "jiné" však často nedokážeme cítit. Někdo se s tím smíří a nazve lásku iluzí, jiní se znovu vydají hledat "opravdovou lásku". Pokud i vy patříte mezi hledače "opravdové lásky" vydejte se s námi na tuto cestu.

S láskou a úctou k vašim partnerským a životním příběhům Jana & Václav.

 

Jana Němečková

spoluzakladatelka a průvodkyně projektu pro páry Partnerská cesta
Absolvované výcviky, kurzy a vzdělání:
 • 2008 Tarot jako projektivní metoda v psychologii
 • 2009 kurz psychologie
 • 2009 kurz psychologie partnerských vztahů
 • 2010 kurz sebepoznání a psychologie rodiny a vztahů
 • 2010 Škola tarotu
 • 2011 založení centra pro osobní rozvoj v Olomouci (centrum Skarabeus)
 • 2011 dobrovolnice v psychiatrické léčebně ve Šternberku
 • 2011 lektorka v půlroční škole tarotu
 • 2012 terapeutka v oblasti partnerských a rodinných vztahů
 • 2012 roční kurz sociální péče
 • 2013 dobrovolnice v Maltézské pomoci (dopisování s vězni)
 • 2013 průvodkyně v osobnostně rozvojové práci pro děti
 • 2013 průvodce meditačními a relaxačními večery
 • 2011 dvouletý Integrovaný výcvik v systemických konstelacích
 • 2014 kraniosakrální terapie
 • 2014 asistentka psychologa
 • 2014 vedení ženských kruhů a seminářů pro ženy
 • 2015 reatret pro páry
 • 2015 - 2016 Ženský výcvik - Probuzené ženství
 • 2015 terapeutický kurz přepis limbického otisku
 • 2016 kurz předporodní a poporodní přípravy
 • 2016 zakladatelka projektu pro předporodní a poporodní péči
 • 2017 kurz vaginální mapování
 • 2017 spoluzakladatelka projektu pro páry Partnerská cesta
 • 2017 tantra výcvik pro páry
 • 2018 kurz bioinformačních technologií
 • 2018 tantra výcvik pro páry
 • 2018 tantra výcvik pro ženy
 • 2018 dvouletý, lektorský trénink Empowered womana - přímá žačka světoznámé mystičky a tantrické učitelky Mahasatvaa Ma Ananda Sarity

Ing. Václav Němeček

průvodce a spoluzakladatel projektu Partnerská cesta
Absolvované výcviky, kurzy a vzdělání:
 • 38 let života
 • šamanský intuitivní výcvik v mexické poušti – Daniel Stone (Velká Británie, Mexiko), 2008
 • kurz Mistr manifestace
 • výcvik Osvícený byznys
 • výcvik Mužská síla 2010 jako účastník, 2011 a 2012 jako asistent
 • vedoucí výcviku pro muže Mužská síla, 2013 až doposud (celkem již 6 ročníků, celkem cca 100 mužů)
 • výcvik Mužská sexualita 2014 účastník, 2015 jako asistent
 • council trénink
 • cvičení tai-či, freestyle čchi-kungu
 • kurzy taoistických technik
 • vzdělání VŠ ČVUT Praha FJFI, 1997-2003
 • 2017 tantra výcvik pro páry
 • 2018 kurz bioinformačních technologií