Posvátné milování - milostné spojení - Partnerská cesta

Milování a sex v ranních hodinách je zdravější a přínosnější pro nás všechny

Milování je nejhlubší akt lásky. Je to spojení mužské a ženské energie v něco vyššího. Když se při milování spojí sexuální energie muže a ženy, muž ztrácí sám sebe, aby se mohl v ženě znovu zrodit. Mužský lingam je léčivé, božské světlo, jenž vstupuje do božské, vesmírné yoni, aby společně skrze jejich milostnou meditaci stvořili něco vyššího – vesmírnou energii.
Když se milujeme tvoříme lásku nejen pro sebe, ale i pro něco co nás přesahuje. Tato vyšší energie uzdravuje a slouží nejen nám, ale všem lidem a vesmíru.

Žena svou sexuální energii (životní energii ) nevydává ven, ale shromažďuje ji uvnitř sebe. Žena naplňuje energií své břicho, svou dělohu, aby zde mohla, pokud je mužem oplodněna, tvořit nový život. Transformovat a přetvořit to, co přijala od muže v něco většího. Proto se také ženský orgasmus odehrává uvnitř těla ženy a sexuální energie ženy vyzařuje z celého jejího těla.

Naopak muž svou sexuální energii (životní energii) vydává směr ven z těla.
Zbavuje se nahromaděné energie, která je zhmotněná do spermií. Touha předat světu to nejcennější, co má, svou genetickou databankou, ho žene vpřed. Muž dává, žena přijímá.
To vše se děje jako posvátný okamžik, ať už si toho jsme nebo nejsme vědomi. Tato spolutvůrčí milostná energie je zrozením větší lásky, která nás převyšuje.

Vstupte do milostné meditace

Do této milostné meditace, bychom měli vstupovat především v ranních hodinách s příchodem světla. Když se rodí nový den. Když slunce na obloze symbolizuje život a radost z něj. Když jsme svěží a naše tělo je odpočaté. Milování by mělo být první prioritou v našem dni. Naše sexuální energie je během dopoledne nejaktivnější a nejpřínosnější.

Bohužel naše kultura nás naučila opačnému, nezdravému návyku. Milostná setkání většina z nás prožívá v pozdějších denních hodinách nebo až večer, když je tělo unavené a má nejméně energie. Když vše utichá, usíná a my se noříme do temné části dne. Když příchod noci symbolizuje umírání a smrt.

Dejte milování na první místo!

Přijali jsme návyk stavět milování až na poslední místo v našem dni. Přijali jsme fakt, že vše je důležitější povinnosti, práce, koníčky, než tato božská energie. A to je velmi nezdravé pro lásku, ale zároveň pro naše těla i nás samotné.

Zkuste začít více pozorovat svůj přirozený sexuální rytmus. Kdy je více aktivní a kdy méně? Jaký je váš den po ranním milování? Vnímáte nějakou změnu v sobě samotných? A jaké je ono milování, když za okny vysvítá slunce a bohové vás znovu zvou s radostí do života? A jak se cítíte při milování, které přichází až večer po celém dni, kdy jste museli pracovat, plnit úkoly a povinnosti? Když jste unavení, mnohdy ve stresu. Když nastává konec (dne). Kdy je pro vás milování více vyživující a vaše přítomnost je skutečně bdělá, vědomá a přítomná? Vnímáte ten rozdíl kvalit? Pozorujte to a zkoumejte….

Objevujte novou tvář sexuality

Milování a jeho duchovní část tedy často nabývá podoby podivného popírání samotného života i sexuálního života. Pojďme se tedy nespokojit s tím, co nás naučili a co víme. Pojďme hledat a objevovat nové, nás přesahující principy a zákony. Pojďme znovu prozkoumávat harmonii řádu a chaosu, stability a pohybu, pevného tvaru a beztvarosti. Pojďme znovu prozkoumávat možnosti sexuálního spojení mezi mužem a ženou. Mezi nebem a zemí. Objevíme tak nové principy nekonečnosti a lásky, kterou pro nás tvoří a v hojnosti nabízí sám vesmír.

Děkuji ze srdce svému muži, že má touhu se mnou hledat a objevovat a nezůstat stát tam, kam nás kdysi postavili ?

S láskou Jana

P.S.: Hledat novou tvář vaší sexuality můžete společně v rámci našeho programu pro páry – Partnerská cesta.

Komentáře