Webinář Sexualita, rodiče a děti

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Předat dítěti zdravý pohled na sexualitu je v dnešní nepodporující a zmatené době mnohdy náročné. Sami rodiče mají ve své sexualitě mnohdy spoustu tabu, zranění, předsudků a očekávání. A tyto své vzorce a postoje, často převzaté zase od svých rodičů a společnosti, svým dětem předávají. Mnoho rodičů se stydí se svými dětmi otevřeně mluvit o sexu, natož jim s přirozeností a láskou pootevřít dveře do jejich ložnice.

Rodič je pro řadu dětí nejdůležitějším životním vzorem. Je tak především na rodičích, co budou svým dětem ukazovat, vštěpovat, a jak zdravý či nezdravý základ vnímání a postoje k sexualitě jim do života dají. Rodiče, kteří se svými dětmi hovoří otevřeně o sexualitě a zároveň otevřeně partnerskou sexualitu žijí, přináší do jejich života více, než si možná sami uvědomují. Jejich děti jsou pak v dospělosti mnohem zodpovědnější, přirozenější a živější v mnoha ohledech.

S otevřeným přístupem je potřeba začít v odpovídajícím věku dítěte, a to ještě před započetím sexuálního života. Jen tak mají totiž děti čas veškeré poznatky a pohledy na sexualitu zpracovat. Pochopit, jak fungují rodinné a vztahové hodnoty, a podle toho můžou ony sami dále schopny formovat a řídit svůj vlastní život. A to nejen ten sexuální, který je přirozenou a velmi důležitou součástí života každého člověka. Důležité je, aby např. rozhovor byl veden formou diskuze, nikoliv přednášky. Neboť na tu především týnejdžři reagují mnohdy odmítavě.

Důležité tedy je navést děti v tématu sexuality správným a zdravým směrem, ukázat, že prožívání sexuality je přirozené a krásné. Ale zároveň je důležité upozornit na možné dlouhodobé následky nesprávného chování a přístupu k sexualitě.

Máte dotaz nebo chcete posdílet svůj názor či dojem?